Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.

Rozdział 1

1. Drogi Teofilu, w pierwszej księdze napisałem o wszystkim, co Jeszua od początku czynił i czego nauczał  2. aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ruach Ha-Kodesz pouczeń wysłannikom, których wybrał, został zabrany w górę do nieba.  3. Po Jego śmierci ukazywał im się i dawał wiele przekonujących dowodów, że żyje. Oglądali Go przez okres czterdziestu dni, a On mówił z nimi o Królestwie Bożym.  4. Podczas jednego z takich spotkań polecił, aby nie opuszczali Jeruszalaim, ale czekali na to, "co obiecał Ojciec, a o czym ode mnie słyszeliście.  5. Bo Jochanan zanurzał ludzi w wodzie; ale za kilka dni wy będziecie zanurzeni w Ruach Ha-Kodesz!".  6. Kiedy byli razem, zapytali Go: "Panie, czy teraz przywrócisz niezawisłość Israelowi?"  7. Odparł: "Nie musicie znać dat ani godzin; to Ojciec ma je pod swoją władzą.  8. Ale otrzymacie moc, kiedy zstąpi na was Ruach Ha-Kodesz; będziecie moimi świadkami i w Jeruszalaim, i w całej J'hudzie i Szomron, aż po krańce ziemi!".  9. Powiedziawszy to, został zabrany im sprzed oczu; i obłok skrył Go przed ich wzrokiem.  10. A gdy wpatrywali się za Nim w niebo, ujrzeli nagle dwóch mężów odzianych w biel, stojących tuż koło nich.  11. Mężowie ci rzekli: "Galilejczycy! Czemu stoicie, wpatrując się w przestrzeń? Ten Jeszua, który został od was zabrany do nieba, powróci do was tak samo, jak Go widzieliście idącego do nieba".  12. Wtedy wrócili, pokonując odległość drogi szabbatowej, z Góry Oliwnej do Jeruszalaim.  13. Wszedłszy do miasta, poszli do pokoju na górze, gdzie przebywali. A takie były imiona wysłanników: Kefa, Ja'akow, Jochanan, Andrzej, Filip, T'oma, Bar-Talmaj, Mattitjahu, Ja'akow Ben-Chalfaj, Szim'on "Zelota" i J'huda Ben-Ja'akow.  14. Wszyscy oni oddawali się jednomyślnie modlitwie, wraz z kilkoma kobietami, w tym Miriam (matką Jeszui), i Jego braćmi.  15. W tym czasie, gdy grupa wierzących liczyła około stu dwudziestu osób, Kefa powstał i zwrócił się do współwierzących:  16. "Bracia, Ruach Ha-Kodesz przez Dawida powiedział zawczasu o J'hudzie, i musiały się te słowa Tanach wypełnić. On przewodził tym, którzy pojmali Jeszuę -  17. był jednym z nas i miał wyznaczony udział w naszej pracy".  18. (Za pieniądze otrzymane za swój czyn niegodziwy kupił J'huda pole; i tam upadł, i umarł. Jego ciało nabrzmiało i pękło, a wszystkie jego wnętrzności się wylały.  19. Stało się to wiadome każdemu w Jeruszalaim, tak że nazwano to pole Chakal-D'ma, co w ich języku oznacza "Pole Krwi").  20. "Napisano zaś - rzekł Kefa - w księdze Psalmów: "Niech spustoszone będą dobra jego, niech nie będzie nikogo, kto by w nich mieszkał"; i "Niech kto inny urząd jego przejmie".  21. Dlatego jeden z ludzi, którzy zawsze byli z nami w czasie, gdy Pan Jeszua chodził pośród nas,  22. odkąd Jochanan zanurzał ludzi aż do dnia, gdy Jeszua został od nas zabrany w górę, jeden z nich musi stać się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania".  23. Przedstawiono dwóch - Josefa Bar-Sabbę o przydomku Justus oraz Mattitjahu.  24. I modlili się: "Panie, Ty znasz wszystkie serca. Pokaż nam, którego z tych dwóch wybrałeś,  25. aby przejął dzieło i urząd wysłannika, który J'huda porzucił, by odejść na swoje miejsce".  26. I ciągnęli losy, aby wybrać między tymi dwoma, i los padł na Mattitjahu. Dołączył on więc do jedenastu wysłanników. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org