Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.

Rozdział 1

1. Słowo, które daje życie! Ono istniało od początku. Słyszeliśmy Je, widzieliśmy Je na własne oczy, przypatrywaliśmy się Mu, dotykaliśmy Go naszymi dłońmi!  2. Życie się pojawiło, i widzieliśmy je. Zaświadczamy o nim i oznajmiamy je wam: życie wieczne! Było Ono u Ojca i ukazało się nam.  3. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam oznajmiamy, abyście i wy mieli z nami wspólnotę. Nasza wspólnota jest z Ojcem i z Jego Synem, Jeszuą Mesjaszem.  4. Piszemy to, aby nasza radość była pełna.  5. A to jest orędzie, które usłyszeliśmy od Niego i wam głosimy: Bóg jest światłością i nie ma w Nim ciemności - żadnej!  6. Jeśli twierdzimy, że mamy z Nim wspólnotę, a tymczasem chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie żyjemy w prawdzie.  7. Jeśli jednak chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, to mamy wspólnotę ze sobą nawzajem, a krew Jego Syna Jeszui oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.  8. Jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, oszukujemy sami siebie, a prawdy w nas nie ma.  9. Jeśli uznajemy nasze grzechy, to ponieważ jest On godny zaufania i sprawiedliwy, przebaczy je i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  10. Jeśli twierdzimy, że nie grzeszyliśmy, czynimy z Niego kłamcę, a Jego Słowa nie ma w nas. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org