Biblia Paulistów, 2016

II Księga Królewska

Autor:
Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, kryjący się też za redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 853-561 r. p. Chr., tj. od rządów Jehorama i Achazjasza do ułaskawienia Jehojachina; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
Cel:
Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
Temat:
Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciwko Izraelowi.  2. Natomiast Ochozjasz wypadł przez otwór okienny swojej górnej komnaty w Samarii i rozchorował się. Wysłał więc posłańców z poleceniem: „Idźcie do Baalzebuba, boga Ekronu, i zapytajcie, czy wyzdrowieję z tej choroby”.  3. Wtedy anioł JAHWE powiedział do Eliasza z Tiszbe: „Wyjdź zaraz naprzeciw posłańcom króla Samarii i zapytaj ich: «Czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się aż Baalzebuba, boga Ekronu?  4. Dlatego tak mówi JAHWE: Już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś. Na pewno umrzesz!»”. I Eliasz odszedł.  5. Gdy posłańcy wrócili do króla, zapytał ich: „Dlaczego tak szybko wróciliście?”.  6. Odpowiedzieli mu: „Pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas: «Zawróćcie zaraz do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak mówi JAHWE: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że każesz radzić się Baalzebuba, boga Ekronu? Dlatego już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś, lecz na pewno umrzesz!»”.  7. Król zapytał ich: „Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw wam i powiedział wam to wszystko?”.  8. Odpowiedzieli mu: „Był to owłosiony mężczyzna, przepasany skórzanym pasem na biodrach”. Wtedy król zawołał: „To Eliasz z Tiszbe”.  9. Posłał zatem do niego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi, który wspiął się do niego, gdyż Eliasz siedział właśnie na szczycie góry. Dowódca oddziału zawołał: „Boży człowieku! Z rozkazu króla, zejdź!”.  10. „Jeśli ja jestem człowiekiem Bożym - odpowiedział Eliasz - to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie i twój oddział!”. Zaraz też spadł ogień z nieba i pochłonął go razem z jego oddziałem.  11. Ochozjasz posłał więc znowu do niego innego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi. Ten zwrócił się do niego z rozkazem: „Boży człowieku! Tak mówi król: «Zejdź natychmiast!»”.  12. „Jeśli ja jestem człowiekiem Bożym - odpowiedział im Eliasz - to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie i twój oddział!”. Zaraz też spadł ogień z nieba i pochłonął go razem z jego oddziałem.  13. Znowu więc Ochozjasz posłał do niego trzeciego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi. Kiedy ów trzeci dowódca przybył z oddziałem, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go: „Człowieku Boży, miej litość nade mną i nad tymi pięćdziesięcioma twoimi sługami.  14. Bo ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch pierwszych dowódców z ich oddziałami po pięćdziesięciu ludzi, lecz teraz miej wzgląd na moje życie”.  15. Anioł JAHWE polecił wtedy Eliaszowi: „Zejdź z nim, nie bój się go!”. Natychmiast poszedł z nim do króla,  16. któremu oświadczył: „Tak mówi JAHWE: «Ponieważ wysłałeś posłańców, aby radzić się Baalzebuba, boga Ekronu, jak gdyby nie było Boga w Izraelu, u którego można szukać rady, dlatego już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś, gdyż na pewno umrzesz!»”.  17. Ochozjasz umarł więc zgodnie ze słowem JAHWE, które przepowiedział Eliasz. A ponieważ nie miał on syna, Joram został po nim królem w drugim roku rządów Jorama, syna Jozafata, króla Judy.  18. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Ochozjasza wraz z tym, czego dokonał, są opisane w kronikach królów Izraela. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org