Biblia Paulistów, 2016

Księga Mądrości

Rozdział 1

1. Pokochajcie uczciwość, wy, którzy rządzicie światem, szlachetne myśli kierujcie do JAHWE, szukajcie go szczerym sercem,  2. gdyż pozwala się znaleźć tym, którzy nie wystawiają Go na próbę, objawia się tym, którzy w Niego nie wątpią.  3. Zawiłe domysły oddalają od Boga, a kto chce sprawdzić Jego potęgę, wykaże swoją głupotę.  4. Mądrość nie zagości w duszy, która knuje podstęp, nie zamieszka w ciele przez grzech zniewolonym.  5. Święty duch, wychowawca, unika fałszu, ucieka przed kłamliwym zamysłem, lecz gdy bezprawie oskarża, on staje w obronie.  6. Duch mądrości jest przyjazny ludziom, ale nie daruje temu, kto bluźni ustami, gdyż Bóg przenika jego wnętrze, dokładnie zna jego serce i słyszy każde słowo.  7. Duch Pański wypełnia wszechświat, wszystko ogarnia i rozróżnia dźwięki.  8. Nie ukryje się przed nim człowiek, który głosi nieprawość, nie oszczędzi go karząca sprawiedliwość.  9. Zamysły nieprawego wyjdą na jaw, dźwięk jego słów dotrze do JAHWE jako dowód winy,  10. gdyż Bóg słyszy wszystko zazdrosnym uchem, nie umkną Jego uwadze najskrytsze narzekania.  11. Wystrzegajcie się niepotrzebnego narzekania, powstrzymajcie język od oszczerstwa, gdyż nawet szept nie pada w próżnię, a usta kłamliwe odbierają życie.  12. Nie ściągajcie na siebie śmierci, żyjąc w błędzie, nie szykujcie sobie zguby własnymi rękami,  13. gdyż Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących.  14. Uczynił wszystko, aby istniało, wszystkie stworzenia na ziemi są potrzebne, nie ma w nich zabójczego jadu, a otchłań śmierci nie panuje nad światem.  15. Prawość jest nieśmiertelna!  16. Bezbożni przywołują śmierć czynem i słowem, tęsknią za nią jak za przyjaciółką i zawierają z nią przymierze. Zasługują na to, by należeć do niej! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org