Biblia Paulistów, 2016

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

1. Słowo, które Pan skierował do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.  2. Zgładzę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia JAHWE.  3. Zgładzę ludzi i zwierzęta, zgładzę ptactwo powietrzne i ryby morskie, doprowadzę grzeszników do upadku i wytępię ludzi z powierzchni ziemi - wyrocznia JAHWE.  4. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Usunę z tego miejsca pozostałości Baala oraz imiona bałwochwalców wraz z kapłanami;  5. także tych, którzy na dachach oddają pokłon ciałom niebieskim; i tych, którzy oddają pokłon JAHWE, przysięgając na Niego, a równocześnie przysięgają na Milkoma;  6. i tych, którzy odwracają się od PANA; których nie obchodzi wola JAHWE ani nie szukają Jego rady.  7. Zamilknijcie przed obliczem JAHWE BOGA, bo Jego Dzień jest bliski! Bo JAHWE przygotował ofiarę i poświęcił na nią swoich gości.  8. W dniu ofiary JAHWE tak będzie: ukarzę książąt i synów królewskich oraz wszystkich, którzy ubierają się po cudzoziemsku.  9. W tym dniu ukarzę każdego, kto hardo próg przekracza; i tych, którzy dom swojego JAHWE napełniają gwałtem i oszustwem.  10. W tym dniu - wyrocznia JAHWE - słychać będzie krzyk od Bramy Rybnej i lament od Nowego Miasta, a od wzgórz wielki hałas.  11. Lamentujcie, mieszkańcy Dolnego Miasta, bo zniszczony będzie cały lud handlarzy i zgładzeni wszyscy, którzy odważają srebro.  12. W tym czasie przeszukam Jeruzalem w świetle pochodni i ukarzę ludzi zastygłych na swych drożdżach, którzy mówią w swoim sercu: „JAHWE nie uczyni nic dobrego ani złego!”.  13. Ich majątek będzie rozgrabiony, a ich domy spustoszone. Zbudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać, zasadzą winnice, lecz nie będą pić z nich wina.  14. Blisko jest wielki Dzień JAHWE, blisko jest i spiesznie nadchodzi. Będą gorzko płakać w Dniu JAHWE. Nawet wojownika będzie krzyczał ze strachu.  15. Dzień ten będzie dniem gniewu, dniem trwogi i udręki, dniem spustoszenia i zagłady, dniem ciemności i mroku, dniem burzy i nawałnicy,  16. dniem trąby i okrzyków wojennych przeciwko warownym miastom, przeciwko basztom wysokim.  17. Przerażę ludzi tak bardzo, że będą chodzić jak niewidomi, bo zgrzeszyli przeciw JAHWE. Ich krew niby proch będzie rozbryzgana, ich wnętrzności rozrzucone tak jak nawóz.  18. Nie uratuje ich srebro ani złoto w dniu gniewu JAHWE. Bo ogień Jego zapalczywości strawi całą ziemię. Doprawdy, dokona On nagłej zagłady wszystkich mieszkańców ziemi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org