Biblia Paulistów, 2016

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

1. W ósmym miesiącu drugiego roku panowania Dariusza JAHWE przemówił tymi słowami do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:  2. „JAHWE bardzo się rozgniewał na waszych ojców.  3. Ale powiedz im: Tak mówi JAHWE Zastępów: Nawróćcie się do Mnie - wyrocznia JAHWE Zastępów - a Ja zwrócę się do was, mówi JAHWE Zastępów.  4. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których dawni prorocy wołali: «Tak mówi JAHWE Zastępów: Zawróćcie z waszej złej drogi i porzućcie wasze złe uczynki». Ale oni nie słuchali i nie zwracali na Mnie uwagi - wyrocznia JAHWE.  5. Gdzież są wasi ojcowie? A prorocy - czy żyją wiecznie?  6. Czy jednak moje napomnienia i moje prawa, które przekazałem przez proroków, moje sługi, nie spełniły się na waszych ojcach? Nawrócili się i mówili: «PAN Zastępów postąpił z nami zgodnie z tym, jak postanowił, stosownie do naszego postępowania i naszych uczynków»”.  7. Dnia dwudziestego czwartego jedenastego miesiąca - czyli miesiąca Szebat - w drugim roku panowania Dariusza JAHWE przemówił do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo.  8. Tej nocy miałem widzenie: Oto mężczyzna siedział na gniadym koniu, który stał między mirtami w głębi. Z tyłu były konie gniade, kasztanowe i białe.  9. I spytałem: „Mój panie, co to znaczy?”. Odpowiedział mi anioł, który rozmawiał ze mną: „Pokażę ci, co to znaczy”.  10. Wtedy odezwał się mężczyzna stojący między mirtami: „To są ci, których JAHWE posłał, aby obeszli ziemię”.  11. A oni odpowiedzieli aniołowi JAHWE, który stał między mirtami: „Obeszliśmy ziemię i zobaczyliśmy, że cała ziemia jest zamieszkana i spokojna”.  12. Wtedy odezwał się anioł JAHWE: „JAHWE Zastępów, czy długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jerozolimą i miastami Judy, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat?”.  13. A JAHWE odpowiedział aniołowi, który mówił do mnie, słowami dającymi otuchę.  14. Anioł zaś, który rozmawiał ze mną, powiedział mi: „Ogłoś, że tak powiedział JAHWE Zastępów: Płonę wielką miłością do Jerozolimy i Syjonu,  15. lecz gniewam się bardzo na narody zuchwałe, bo gdy Ja gniewałem się trochę, one przebrały miarę w karaniu.  16. Dlatego tak mówi JAHWE: Okażę współczucie Jerozolimie, mój dom zostanie w niej odbudowany - wyrocznia JAHWE Zastępów - i sznur mierniczy będzie rozciągnięty nad Jerozolimą.  17. Ogłoś ponadto, że tak mówi JAHWE Zastępów: Moje miasta raz jeszcze będą opływać w dobra. JAHWE znów pocieszy Syjon i wybierze Jerozolimę”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org