Biblia Paulistów, 2016

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

Rozdział 1

1. Wypowiedź prorocka. Słowo JAHWE do Izraela przekazane przez Malachiasza.  2. Pokochałem was - mówi JAHWE. Wy zaś pytacie: „W jaki sposób okazałeś nam miłość?”. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia JAHWE. - A ja pokochałem Jakuba.  3. Ezawa zaś znienawidziłem. Jego góry spustoszyłem, a jego majątek oddałem szakalom pustyni.  4. Choćbyś, Edomie, powiedział: „Jesteśmy wprawdzie rozbici, ale znów odbudujemy ruiny!”, to JAHWE Zastępów mówi: Oni odbudują, a Ja zburzę! I będą ich nazywać krainą niegodziwości i ludem, który JAHWE przeklął na wieki.  5. Kiedy to zobaczycie, powiecie: „Potęga JAHWE sięga poza granice Izraela!”.  6. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Lecz jeśli Ja jestem Ojcem, gdzie jest cześć dla Mnie? A jeśli Ja jestem JAHWE, gdzie bojaźń przede Mną? JAHWE Zastępów mówi do was, kapłani: Lekceważycie moje imię. Wy zaś pytacie: „W jaki sposób mielibyśmy lekceważyć Twoje imię?”.  7. Przynosicie na mój ołtarz pokarm nieczysty i jeszcze pytacie: „Czym go zanieczyściliśmy?”. Tym, że mówicie: „Stół JAHWE zasługuje na pogardę”.  8. Gdy składacie w ofierze ślepe zwierzę, czy to nic złego? Albo gdy ofiarujecie kulawe i chore, czy nie jest to coś złego? Podaruj takie zwierzę namiestnikowi! Czy spodoba mu się to i czy przyjmie cię życzliwie? - mówi JAHWE Zastępów.  9. Teraz proście Boga, aby się nad nami zmiłował! Od was pochodzi to zło, czy więc okaże któremuś z was życzliwość? - pyta JAHWE Zastępów.  10. Niech raczej ktoś z was zamknie drzwi świątyni, abyście nie rozpalali ognia na moim ołtarzu daremnie! Nie mam w was upodobania - mówi JAHWE Zastępów - i nie jest Mi miła wasza ofiara.  11. Gdyż od miejsca, gdzie wschodzi słońce, aż do miejsca, gdzie ono zachodzi, wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidło i składa czystą ofiarę na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów - mówi JAHWE Zastępów.  12. A wy bezcześcicie je, mówiąc: „Stół JAHWE jest nieczysty”. I składacie na nim pokarm, którym sami gardzicie.  13. Mówicie też: „Jakież to męczące!”. I szydzicie ze Mnie - mówi JAHWE Zastępów - przynosząc i ofiarując to, co skradzione, kulawe, chore. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? - mówi JAHWE.  14. Niech będzie przeklęty oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go ofiarować, a tymczasem daje Panu zwierzę ułomne! Ja jestem wielkim Królem - mówi JAHWE Zastępów - a moje imię wzbudza lęk między narodami. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org