Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W tych dniach wystąpił Jan Chrzciciel i tak głosił na Pustyni Judzkiej:  2. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios stało się bliskie.  3. Jego to bowiem dotyczyły słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana, Jego ścieżki czyńcie prostymi.  4. Sam zaś Jan miał swoje odzienie z sierści wielbłąda i skórzany pas wokół swoich bioder, a jego pożywieniem była szarańcza i dziki miód.  5. Wtedy zaczęła wychodzić do niego Jerozolima, cała Judea oraz cała okolica nad Jordanem,  6. a ci, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan.  7. Gdy zaś zobaczył, że do chrztu przychodzi wielu faryzeuszów i saduceuszów, powiedział do nich: [Wy] płody żmij, kto wam podpowiedział, by uciekać przed nadchodzącym gniewem?  8. Wydawajcie więc owoc godny opamiętania  9. i nie myślcie, że możecie sobie mówić: Ojca mamy Abrahama. Bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.  10. A już i siekiera przyłożona jest do korzenia drzew; każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest wycinane i rzucane w ogień.  11. Ja was chrzczę w wodzie ze względu na opamiętanie, ale Ten, który idzie za Mną, jest mocniejszy niż ja; nie jestem godzien nosić Mu sandałów; On was będzie chrzcił w Duchu Świętym i ogniu;  12. w Jego ręku jest przetak i dokładnie wyczyści swoje klepisko, zbierze swoją ziarno do spichrza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.  13. Wówczas Jezus przybył z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać się przez niego ochrzcić.  14. Jan jednak powstrzymywał Go, mówiąc: To ja mam potrzebę być ochrzczony przez Ciebie, a ty przychodzisz do mnie?  15. Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił.  16. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały Mu otwarte niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego, jak zstępował niby gołębica i przychodził na Niego.  17. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest moim umiłowanym Synem, w który znalazłem upodobanie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org