Nowy Testament Dosłowny EIB

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę do drugiego, być sądzony przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?  2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście godni sądów w [sprawach] najmniejszych?  3. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy życiowe?  4. Jeśli więc macie do rozstrzygnięcia [zwykłe] sprawy życiowe, to [ludzi] bez znaczenia w kościele - tych [jako sędziów] sadzacie?  5. Dla zawstydzenia was to mówię. Zatem nie ma wśród was ani jednego mądrego, kto byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym a drugim jego bratem?  6. Tymczasem brat przeciw bratu występuje z oskarżeniem i to przed niewierzącymi!  7. W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody?  8. Tymczasem wy popełniacie niesprawiedliwość i wyrządzacie szkodę, i to braciom.  9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści,  10. ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.  11. A takimi niektórzy z was byli; ale obmyliście się, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uczynieni sprawiedliwymi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga.  12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć.  13. Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg położy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.  14. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas przez swoją moc wskrzesi.  15. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? W żadnym razie!  16. Albo czy nie wiecie, że kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem - mówi - ci dwoje jednym ciałem.  17. Kto zaś jest złączony z Panem, jest [z Nim] jednym duchem.  18. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzeszny akt, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.  19. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych?  20. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org