Nowy Testament Dosłowny EIB

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa:  2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony [jest] Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich - w Chrystusie;  4. zgodnie z tym, jak nas w Nim sobie wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości,  5. gdy przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli,  6. dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym,  7. w którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków, według bogactwa Jego łaski,  8. którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu,  9. gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim powziął,  10. dla planu [obejmującego] pełnię czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie - to, co na niebiosach, i to, co na ziemi - w Nim samym.  11. W Nim też zostaliśmy przyjęci jako dziedzictwo według planu Tego, który sprawia wszystko według postanowienia swojej woli,  12. abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy już złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.  13. W którym i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia - w którym też uwierzyliście - zostaliście zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy,  14. który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, dla odkupienia tego, co nabyte, [oraz] dla uwielbienia Jego chwały.  15. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych,  16. nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach,  17. aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w [dogłębnym] poznaniu Jego,  18. oświecone oczy waszego serca, abyście zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych  19. i jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem potęgi Jego siły,  20. którą wykazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził po swojej prawicy w okręgach niebieskich  21. ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, które można by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym;  22. i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego dał jako Głowę ponad wszystko Kościołowi -  23. ten jest Jego ciałem, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org