Nowy Testament Dosłowny EIB

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,  2. do Tymoteusza, prawowitego dziecka w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.  3. Gdy wybierałem się do Macedonii prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i abyś nakazał niektórym, by przestali inaczej nauczać  4. i nie zajmowali się baśniami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, który jest w wierze.  5. Celem zaś tego nakazu jest miłość z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary,  6. z czym się niektórzy rozminęli i skręcili ku czczej paplaninie;  7. chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co [tak] stanowczo twierdzą.  8. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje,  9. świadomy tego, że Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzesznych, lekceważących Boga i pozbawionych zasad, dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców,  10. nierządnych, homoseksualistów, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,  11. zgodnej z ewangelią chwały cudownego Boga, która została mi powierzona.  12. Dziękuję Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że mnie uznał za godnego wiary, wyznaczając do posługi,  13. mnie niegdyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż działałem w nieświadomości, w niewierze.  14. Rzeczywiście przeobficie okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.  15. Wiarygodne to Słowo i wszelkiego przyjęcia godne, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.  16. Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć, aby mieć życie wieczne.  17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.  18. Ten nakaz poruczam ci, dziecko, Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył w nich dobry bój,  19. mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odsunęli i co do swej wiary stali się rozbitkami.  20. Do nich należą Himenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org