Nowy Testament Dosłowny EIB

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie,  2. do Tymoteusza, ukochanego dziecka: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.  3. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie mam cię w pamięci w moich modlitwach, w nocy i we dnie;  4. pragnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - abym doznał pełnej radości;  5. przywodzę sobie na pamięć twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że i w tobie.  6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.  7. Gdyż nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.  8. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud dla ewangelii, zgodnie z mocą Boga,  9. który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według naszych czynów, lecz zgodnie z własnym planem i łaską, daną nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami,  10. a teraz objawionej przez pojawienie się naszego Zbawcy Chrystusa Jezusa, który z jednej strony zniszczył śmierć, z drugiej zaś rzucił światło na życie i nieśmiertelność - przez ewangelię,  11. dla której zostałem ustanowiony zwiastunem, apostołem i nauczycielem;  12. z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zaufałem i jestem pewien, że On jest w stanie ustrzec mojej lokaty na ten dzień.  13. Zachowuj wzór zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie;  14. strzeż dobrej lokaty przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.  15. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo często mnie pokrzepiał i nie wstydził się mojego łańcucha,  17. ale gdy znalazł się w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;  18. niech mu Pan da znaleźć miłosierdzie u Pana w tym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz lepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org