Nowy Testament Dosłowny EIB

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.

Rozdział 1

1. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Filemona, ukochanego - i naszego współpracownika,  2. oraz do Appii, siostry, do Archippa, naszego współbojownika, a także do kościoła w twoim domu:  3. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  4. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, wspominając cię w moich modlitwach,  5. słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa, i względem wszystkich świętych,  6. aby wspólnota twojej wiary mogła stać się skuteczna we właściwym poznaniu wszelkiego dobra, które [jest] w nas ze względu na Chrystusa.  7. Doznałem bowiem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, gdyż wnętrza świętych zostały przez ciebie, bracie, odświeżone.  8. Dlatego, mając w Chrystusie wielką śmiałość nakazać ci, co należy,  9. raczej ze względu na miłość proszę, taki, jaki jestem, jako stary Paweł, a teraz także więzień Chrystusa Jezusa,  10. proszę cię za moim dzieckiem, które urodziłem w więzach, za Onezymem,  11. niegdyś tobie nieprzydatnym, a teraz i tobie i mnie użytecznym,  12. które ci odesłałem - jego, to jest wnętrzności moje.  13. Zamierzałem ja go przy sobie zatrzymać, aby mi zamiast ciebie usługiwał w więzach ewangelii,  14. ale bez twojej zgody nie chciałem nic uczynić, aby twoje dobro nie było jakby z musu, lecz z dobrej woli.  15. Bo może dlatego opuścił cię na godzinę, abyś mógł go odzyskać na wieki -  16. już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata ukochanego, szczególnie dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, zarówno w ciele, jak i w Panu.  17. Skoro więc masz mnie za uczestnika [wspólnej sprawy], przygarnij go jak mnie.  18. Jeśli zaś wyrządził ci jakąś szkodę albo jest ci coś winien, mnie to przypisz.  19. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie: ja wynagrodzę; by już ci nie mówić, że i siebie samego jesteś mi w zamian winien.  20. Tak, bracie, obym ja przez ciebie odniósł korzyść w Panu; odśwież moje wnętrze w Chrystusie.  21. Napisałem do ciebie przekonany o twoim posłuszeństwie, świadom, że uczynisz więcej niż mówię.  22. Jednocześnie zaś przygotuj mi gościnę, ponieważ mam nadzieję, że dzięki waszym modlitwom będę wam z [Jego] łaski dany.  23. Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,  24. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi.  25. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org