Nowy Testament Dosłowny EIB

List Judy

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.

Rozdział 1

1. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, ukochanym w Bogu Ojcu, zachowanym w Jezusie Chrystusie, powołanym:  2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech wam będą pomnożone.  3. Ukochani! Podejmując wszelkie staranie, aby pisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, miałem potrzebę wezwać was do podjęcia poważnej walki o raz na zawsze przekazaną świętym wiarę.  4. Wślizgnęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.  5. Chcę wam zaś przypomnieć - wam, którzy wszystko poznaliście - że Pan najpierw wybawił lud z ziemi egipskiej, potem [jednak] wygubił tych, którzy nie uwierzyli;  6. aniołów zaś, którzy nie zadbali o swój [pierwotny] urząd, lecz porzucili swe własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, na wielki dzień sądu;  7. tak też Sodoma i Gomora oraz położone wokół nich miasta, w podobny im sposób pogrążone w nierządzie i wypuszczaniu się za innym ciałem, stanowią przykład słusznie ponoszących karę wiecznego ognia.  8. Podobnie jednakże i ci snom oddani, z jednej strony plamią ciała, z drugiej zaś gardzą zwierzchnością oraz znieważają [uczestników] chwały.  9. Michał zaś, archanioł, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć obraźliwego wyroku, lecz powiedział: Pan niech cię skarci!  10. Ci natomiast znieważają to, czego nie poznali, a to, co instynktownie jak nierozumne zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu.  11. Biada im, że poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama, i poginęli w buncie Korego.  12. Oni to są niby skryte pod wodą skały na waszych agapach, w których bez obawy biorą udział, sami siebie pasąc, bez owoców, po dwakroć martwymi, wykorzenionymi,  13. dzikimi bałwanami morskimi, pieniącymi się własnym bezwstydem, zbłąkanymi gwiazdami, dla których na wieki zachowane są mroki ciemności.  14. Prorokował o nich siódmy po Adamie Henoch, w słowach: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,  15. aby dokonać sądu nad każdym i skazać wszystkie dusze za wszelkie ich bezbożne czyny, których się dopuścili, i za wszelkie twarde słowa, które wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.  16. Są to ludzie narzekający, wciąż wynajdujący niedociągnięcia, chodzący według własnych żądz; a ich usta wypowiadają słowa przesadnie wzniosłe, dla zysku podziwiają oblicza.  17. Wy zaś, ukochani, przypomnijcie sobie słowa uprzednio wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa,  18. że mawiali do was: W czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych bezbożnych pożądliwości.  19. To są ci, którzy powodują rozłamy, zmysłowi, niemający Ducha.  20. Ale wy, ukochani, budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym,  21. zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia wiecznego.  22. I miejcie miłosierdzie dla tych, którzy wątpią,  23. drugich zbawiajcie wyrywając ich z ognia; dla innych miejcie miłosierdzie połączone z lękiem, mając odrazę nawet do tuniki splamionej przez ciało.  24. A Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić nieskazitelnych, pełnych wielkiej radości przed obliczem swojej chwały,  25. jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org