Nowy Testament Popowskiego

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, do tych, którzy są w Filippach razem z biskupami i diakonami:  2. łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i [od] Pana, Jezusa Chrystusa.  3. Składam dziękczynienie mojemu Bogu przy każdym wspomnieniu o was,  4. za każdym razem, w każdej swojej modlitwie za was wszystkich, gdy z radością wznoszę błaganie,  5. za wasze oddanie się ewangelii od pierwszego dnia aż do teraz.  6. I jestem przekonany, że Ten, który położył w was fundament dobrego dzieła, dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa.  7. Słusznie tak myśleć powinienem o was wszystkich, bo mam was w swoim sercu za to, że zarówno w czasie mojego uwięzienia, jak i podczas obrony i umacniania ewangelii wy wszyscy uczestniczycie razem ze mną w tej łasce.  8. Bóg mi świadkiem, jak bardzo, z czułością Chrystusa Jezusa, tęsknię za wami wszystkimi.  9. A o to się modlę, aby wasza miłość rosła coraz bardziej i bardziej przez poznanie i pełne zrozumienie,  10. abyście doszli do uznawania tego, co najlepsze, abyście na dzień Chrystusa byli nieskażeni i nienaganni,  11. abyście dzięki Jezusowi Chrystusowi napełnieni byli plonem sprawiedliwości na chwałę i cześć Boga.  12. Chcę, żebyście, bracia, wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się do jeszcze większego rozkrzewienia ewangelii,  13. tak że w całym pretorium i wśród wszystkich innych wiadome się stało, że moje uwięzienie nastąpiło ze względu na Chrystusa.  14. I tym większa liczba braci w Panu, zachęcona moim uwięzieniem, coraz śmielej głosi bez lęku słowo.  15. Niektórzy — z nieżyczliwości i dla jątrzenia, niektórzy natomiast głoszą Chrystusa z przekonania.  16. Ci — z miłości, bo wiedzą, że znalazłem się tu dla obrony ewangelii,  17. a tamci mówią o Chrystusie dla podjudzania, z nieczystą myślą, bo sądzą, że doprowadzą do powiększenia udręk w moim uwięzieniu.  18. I co z tego? — Nic poza tym, że na wszelki sposób, czy to dla jakiejś ukrytej intencji, czy też szczerze, mówi się o Chrystusie. I z tego się cieszę. I nadal cieszył się będę,  19. bo wiem, że posłuży mi to do wybawienia dzięki waszej modlitwie i dzięki podporze Ducha Jezusa Chrystusa,  20. zgodnie z moim oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie doznam zawodu, lecz że dzięki pełnej śmiałości słowa jak zawsze, tak i teraz Chrystus dozna wywyższenia w moim ciele: czy to przez [moje] życie, czy to przez śmierć.  21. Dla mnie bowiem żyć — Chrystus, a umrzeć — zysk.  22. Jeżeli żyć w ciele — dla mnie to owoc czynu. A co otrzymam — nie wiem.  23. Walczą we mnie te dwa [dążenia]: pragnę, aby umrzeć i być z Chrystusem, bo przecież to o wiele lepsze;  24. pozostać natomiast w ciele — bardziej potrzebne ze względu na was.  25. I o tym będąc przekonany wiem, że pozostanę i że dla was wszystkich żyć będę: dla waszego postępu i radości opartej na wierze,  26. ażeby dzięki mnie wzrastała wasza chluba w Chrystusie Jezusie: za sprawą mojej ponownej obecności u was.  27. Tylko postępujcie w sposób godny Chrystusowej ewangelii, abym słyszał o waszej postawie, jeśli przyjdę i zobaczę was, czy też jeśli nawet nie przybędę, że trwacie w jednym duchu, współzawodnicząc z jednakowym sercem w wierze w ewangelię  28. i nie dając się w niczym zastraszyć przeciwnikom. Jest to dla nich oznaką zguby, a waszym zbawieniem, i to ze strony Boga.  29. Wam bowiem ze względu na Chrystusa dana została łaska nie tylko w Niego wierzyć, lecz także dla Niego cierpieć,  30. tocząc tę samą walkę, jaką zobaczyliście u mnie i o jakiej u mnie słyszycie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org