Nowy Testament Popowskiego

Objawienie Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
95 r. po Chr.
Miejsce:
Wyspa Patmos (na Morzu Egejskim).
Cel:
Poinformowanie wierzących o przyszłych dziejach świata i Kościoła oraz zachęcenie ich przez to do trwania w wierze.
Temat:
Jezus Chrystus początkiem i końcem dziejów świata.

Rozdział 1

1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby pokazał swoim sługom, co ma się stać niebawem. I przez posłanego swojego Anioła przedstawił swojemu słudze Janowi,  2. który stał się świadkiem słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa, tak jak widział.  3. Błogosławiony, kto czyta i którzy słuchają słów tego proroctwa oraz którzy przestrzegają tego, co w nim jest napisane. Bo ta chwila blisko!  4. Jan do siedmiu Kościołów w Azji: łaska wam i pokój od Tego, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ, KTÓRY PRZYCHODZI, i od siedmiu duchów — tych sprzed Jego tronu —  5. oraz od Jezusa Chrystusa — On świadkiem, On wierny, On pierworodny z umarłych, On władcą królów ziemi. Jemu, ponieważ nas umiłował, i krwią swoją uwolnił nas od grzechów,  6. i uczynił z nas królestwo, kapłanów dla Boga i Ojca swojego, chwała i moc na wieki wieków. Amen.  7. Oto nadchodzi z obłokami, zobaczy Go każde oko, także ci, którzy Go przekłuli. Wszystkie plemiona ziemi bić się będą przy Nim w piersi. Tak, amen.  8„Ja jestem Alfa i Omega” — mówi Pan, Bóg, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ, KTÓRY PRZYCHODZI, Wszechwładca!  9. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w doznawaniu ucisku, i w królowaniu, i w trwaniu w Jezusie, znalazłem się na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusowego.  10. Owładnięty w dniu Pańskim przez Ducha usłyszałem za sobą wielki głos jakby trąby.  11. Głos mówił: „Zapisz w księdze, co widzisz, i wyślij do siedmiu Kościołów: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii, do Laodycei”.  12. Odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos do mnie mówił. Odwróciwszy się widziałem siedem złotych lichtarzy,  13. a w środku między lichtarzami jakby Syna Człowieczego, odzianego w sięgającą stóp szatę i przepasanego złotym pasem, szerokim aż do środka piersi.  14. Jego głowa i włosy białe jak wełna biała, jak śnieg; Jego oczy jak płomień ognia;  15. Jego stopy podobne do jasnego brązu, gdy ogniem rozpalony; Jego głos jak grzmot wielkiej wody;  16. w prawej swojej ręce trzyma siedem gwiazd; z ust Jego wychodzi miecz obosieczny, ostry; oblicze Jego jak słońce świeci, gdy w całej swej mocy.  17. Gdy Go zobaczyłem, padłem jak martwy u Jego stóp. Wtedy na mnie położył swoją prawicę, mówiąc: „Nie bój się. Ja jestem Pierwszy i Ostatni,  18i Żyjący. Umarłem, a oto żyję na wieki wieków i trzymam klucze od śmierci i otchłani.  19Zapisz, co widziałeś: co już jest i co stać się ma później.  20Oto tajemnica siedmiu gwiazd, które zobaczyłeś w mojej prawicy, i siedmiu złotych lichtarzy: siedem gwiazd — to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem lichtarzy — to siedem Kościołów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org