Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.

Rozdział 1

1. Paweł wysłannik1 Pomazańca2 Jezusa według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Pomazańca2 Jezusa, Nadziei naszej,  2. Tymoteuszowi, prawowitemu synowi w wierze: łaska, litość, pokój od Boga, Ojca, i Pomazańca Jezusa, Pana naszego.  3. Jak zachęciłem cię pozostać3 w Efezie, idąc do Macedonii. aby nakazałbyś niektórym nie inaczej nauczać  4. ani zajmować się bajkami i rodowodami nie kończącymi się, które odszukania podają raczej niż szafarzowanie Boga. (to) w wierze.  5. Zaś koniec (tego) nakazu jest miłością z czystego serca, i sumienia dobrego i wiary nieobłudnej,  6. których niektórzy chybiwszy, odwrócili się ku czczemu mówieniu,  7. chcąc być nauczycielami Prawa, nie myśląc ani co mówią, ani o jakich twierdzą sobie mocno.  8. Wiemy zaś, że piękne (jest) Prawo, jeśli ktoś nim prawidłowo posługuje się,  9. wiedząc to, że (dla) sprawiedliwego Prawo nie jest położone, (dla) nieprawych zaś i niepodporządkowanych, bezbożnych i grzeszników, nieświątobliwych i profanatorów, ojcobójców i matkobójców, morderców,  10. nierządnych, pokładających się z mężczyznami4, pętających ludziom nogi5, kłamców, krzywoprzysięzców. i jeśli coś innego będącej zdrową nauce jest przeciwne.  11. według6 dobrej nowiny chwały7 szczęśliwego8 Boga. którą mam powierzoną ja.  12. Wdzięczność mam (dla tego), (który umocnił)9 mię, Pomazańca Jezusa, Pana naszego, że godnym wiary mię uznał, umieściwszy sobie do służby,  13. wcześniej będącego krzywdząco mówiącym10, i ścigającym11, i obrażającym12, ale dostąpiłem litości, bo nie wiedząc uczyniłem w niewierze,  14. wyżej zaobfitowała zaś łaska Pana naszego z wiarą i miłością, (tą) w Pomazańcu Jezusie.  15. Godne wiary13 słowo i całego przyjęcia godne, że Pomazaniec Jezus przyszedł na świat grzeszników zbawić, (z) których pierwszym jestem ja,  16. ale przez to dostąpiłem litości, aby we mnie pierwszym wykazałby Pomazaniec Jezus całą wielkoduszność, na uczynienie wzorem zamierzających14 wierzyć z powodu Niego w życie wieczne.  17. Zaś Królowi wieków, Niezniszczalnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu Bogu, szacunek i chwała na wieki wieków. Amen.  18. Ten nakaz podaję ci, synu Tymoteuszu, według prowadzących naprzód do ciebie prorokowań, aby służyłbyś wojskowo w nich piękną służbę wojskową15 19. mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnąwszy od siebie, co do wiary przeżyli rozbicie się okrętu16 20. (z) których jest Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby zostaliby wychowani, aby nie krzywdząco mówić17
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org