Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. To nie do pomyślenia, żeby dwaj wierzący rozstrzygali swoje spory przed sądami świeckimi, zamiast w kręgu ludu Bożego!  2. Wiadomo wam przecież, że to wierzący będą sędziami tego świata. A jeśli sąd nad światem należy do was. to tym bardziej jesteście zdolni do rozstrzygania waszych błahych sporów.  3. Wiadomo wam przecież, że to my będziemy sędziami aniołów, więc tym bardziej mamy być sędziami w zwykłych sprawach życiowych.  4. Czemu więc spory w zwykłych sprawach życiowych oddajecie do rozstrzygnięcia sędziom, którzy nie mają uznania w Kościele?  5. Powinniście się wstydzić! Jak to? Nie ma wśród was ani jednego mądrego, który mógłby rozstrzygać spory między braćmi?  6. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewierzącymi.  7. Już sam fakt, że kierujecie swoje sprawy do sądu, jest waszą porażką. Czy nie lepiej pogodzić się z własną krzywdą? Czy nie lepiej ponieść szkodę.  8. Wy tymczasem krzywdzicie swoich braci i wyrządzacie im szkodę.  9. Wiadomo wam przecież, że ludzie niemoralni nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. Nie miejcie złudzeń! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani niewierni małżonkowie, ani zboczeńcy,  10. ani złodzieje, ani ludzie chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym.  11. Tacy byli niektórzy z was, ale obmyliście się, Bóg was uświęcił i usprawiedliwił przez swojego Ducha i Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  12. Wszystko mi wolno prócz tego, co przynosi szkodę. Tak, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie pozwolę nad sobą zapanować.  13. Każdy ma żołądek i potrzebuje żywności, ale z woli Boga i jedno i drugie nie będzie trwało wiecznie. Ciało przed rozpustą należy uchronić dla Pana, bo on rządzi ciałem.  14. Bóg swoją mocą dokonał tego, że nasz Pan zmartwychwstał i to samo uczyni z nami.  15. Wiadomo wam przecież, że wasze ciała są złączone w jedno z ciałem Chrystusa. Jakże więc można oderwać je od Chrystusa i złączyć z ciałem ladacznicy? To niemożliwe!  16. Wiadomo, że kto łączy się z ladacznicą, stanowi z nią jedno ciało, bo Pismo mówi: Będą we dwoje jednym ciałem.  17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim w duchowej jedności.  18. Wystrzegajcie się rozwiązłości! Żaden inny grzech ludzki nie hańbi ciała, ale kto popada w rozpustę, hańbi własne ciało.  19. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, którego dał wam Bóg? Dlatego nikt z was nie jest swoją własnością.  20. Bóg wykupił was i to za jaką cenę! Niechże więc i wasze ciało bierze udział w uwielbianiu Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org