Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, pisze ten list do wybranych przez Boga, rozproszonych na obczyźnie w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii:  2. Bóg Ojciec zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem wybrał was do świętości w Duchu, abyście byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi, który was oczyścił swoją krwią. Łaska i pokój niech was napełnią obficie!  3. Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On okazał nam wielką litość i odrodził do nowego życia w nadziei, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  4. On też dla was zachował w niebie dziedzictwo niezniszczalne, nieskazitelne i nieprzemijające.  5. On was strzeże swoją mocą Bożą, dzięki wierze w zbawienie, które ma się stać jawne w czasach ostatecznych.  6. Niech was to cieszy, chociaż wkrótce będziecie wystawieni na próbę, a to przyniesie wam smutek.  7. Wasza wypróbowana wiara musi się okazać cenniejsza niż zniszczalne złoto, które sprawdza się w ogniu. Dzięki temu będziecie mieć udział w chwale, wspaniałości i czci samego Jezusa Chrystusa w dniu jego objawienia.  8. Nie widzieliście go wprawdzie, ale go kochacie i teraz też nie widzicie, ale wierzycie w niego, a wierząc doznajecie niewysłowionej i chwalebnej radości  9. na myśl o tym, że zbawienie dusz jest celem waszej wiary.  10. To właśnie zbawienie było treścią dociekań i poszukiwań proroków, którzy zapowiadali wam dar łaski w przyszłości.  11. Starali się oni wybadać, jaką to osobę i jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadając cierpienia Chrystusa i następujące po nich uwielbienie.  12. Zostało im objawione, że nie sobie samym, ale wam miało to wszystko służyć, teraz zaś oznajmili wam o tym głosiciele Dobrej Nowiny, za sprawą Ducha Świętego, zesłanego z nieba; są to sprawy, w które nawet aniołowie chcieliby wnikać.  13. Dlatego umysł wasz niech będzie gotowy i trzeźwy i całą nadzieję pokładajcie w łasce, która będzie waszym udziałem w dniu objawienia Jezusa Chrystusa.  14. Bądźcie posłuszni jak dzieci i nie ulegajcie, jak kiedyś, pożądliwościom, które były skutkiem waszej nieświadomości.  15. ale jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi w swoim postępowaniu.  16. Pismo Święte bowiem mówi: Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty.  17. Skoro tego, który sądzi wszystkich bez względu na osobę, ale według uczynków, nazywacie Ojcem, to przez cały czas swojej ziemskiej pielgrzymki trwajcie w bojaźni Bożej.  18. Wiadomo wam przecież, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z niewoli swojego marnego trybu życia, jaki wam przekazali ojcowie,  19. ale cenną krwią Chrystusa, niewinnego baranka bez skazy.  20. On był przewidziany w tym celu przed założeniem świata, objawiony zaś w ostatnich czasach ze względu na was.  21. Dzięki niemu jesteście wierni Bogu, który go obudził z grobu i obdarzył chwałą. Dlatego zawsze powinniście w Bogu pokładać wiarę i nadzieję.  22. Skoro więc, posłuszni Prawdzie, oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć braterską miłość, kochajcie jedni drugich czystym i szczerym sercem,  23. jako odrodzeni z ziarna, które nie ginie, ale jest niezniszczalne; jest to bowiem żywe i nieprzemijające Słowo Boże.  24. Ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa, a cała jego dostojność jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opada,  25. ale Słowo Pańskie trwa na wieki. To właśnie jest Słowo Dobrej Nowiny, które do was dotarło. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org