Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

II List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.

Rozdział 1

1. Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę ten list do tych, którzy od naszego sprawiedliwego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali dar wiary równie cennej jak nasza.  2. Łaska i pokój niech was napełnią obficie przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana.  3. Bóg, pełen mocy, obdarzył nas wszystkim, czego nam potrzeba do pobożnego życia i dał nam poznać tego, który nas powołał do udziału w swojej chwale i cnocie.  4. W ten sposób otrzymaliśmy cenne i bardzo ważne obietnice, że staniecie się uczestnikami Boskiej natury i uchronicie się przed niszczącym pożądaniem, rozpowszechnionym na świecie.  5. Dlatego starajcie się usilnie, by waszej wierze towarzyszyła cnota, a cnocie poznanie,  6. poznaniu wstrzemięźliwość, wstrzemięźliwości cierpliwość, cierpliwości pobożność,  7. pobożności braterska życzliwość, życzliwości miłość.  8. Jeśli to będziecie pielęgnować i pomnażać, to wasze poznanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przyniesie owoc w postaci czynów.  9. Komu zaś tego brak, jest tak krótkowzroczny, że nic nie widzi i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów.  10. Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie o to, by umocnić się w swoim powołaniu i wybraniu, bo tak postępując, nigdy nie upadniecie.  11. Wtedy szeroko otworzy się przed wami wejście do wiecznego Królestwa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy.  12. Tak więc zawsze będę wam o tym przypominał, chociaż dobrze to wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie, jaka została wam przekazana.  13. Uważam więc za rzecz słuszną wciąż wam o tym przypominać, dopóki pozostaję jeszcze w tej cielesnej powłoce.  14. Świadom jestem bowiem, że niedługo będę musiał porzucić tę powłokę, jak mi oznajmił nasz Pan, Jezus Chrystus.  15. Starać się będę usilnie, abyście nawet po moim odejściu zawsze o tym pamiętali.  16. Nie dając posłuchu mitycznym wymysłom, zapowiadaliśmy wam pełne potęgi przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana; byliśmy bowiem naocznymi świadkami jego wielkości.  17. Otrzymał on od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się pełen dostojeństwa głos Najwyższego: To jest mój ukochany Syn, którego wybrałem.  18. My też słyszeliśmy ten głos z nieba, gdy byliśmy z nim na tej świętej górze.  19. Mamy zatem potwierdzenie prorockiego słowa; wy zaś dobrze czynicie, chroniąc je jak świecę, palącą się w ciemnym miejscu, aż zaświta dzień i jutrzenka zajaśnieje w waszych sercach.  20. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można zapowiedzi prorockich tłumaczyć według własnych zapatrywań.  21. Nigdy bowiem proroctwo nie pochodziło z woli ludzkiej, ale głosili je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org