Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

1. I JAHWE zawołał Mojżesza, i rzekł do niego z namiotu spotkania, mówiąc:  2. ”Przemów do synów Izraela” i powiedz im: ʼJeżeli ktoś z was chce złożyć JAHWE dar ofiarny ze zwierząt domowych, to swój dar ofiarny macie złożyć ze stada i z trzody.  3. ” ʼJeśli jego darem ofiarnym jest ofiara całopalna ze stada, to ma złożyć zdrowego samca. Ma go z wolnej woli przyprowadzić przed wejście do namiotu spotkania przed oblicze JAHWE.  4. I położy rękę na głowie ofiary całopalnej, i zostanie ona łaskawie przyjęta na jego rzecz, by dokonać przebłagania za niego.  5. ” ʼWówczas przed obliczem JAHWE zarżną młodego byka; a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i tą krwią pokropią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu spotkania.  6. A ofiara całopalna zostanie obdarta ze skóry i pocięta na części.  7. I synowie Aarona, kapłani, rozniecą ogień na ołtarzu, a na ogniu ułożą drewno.  8. I synowie Aarona, kapłani, ułożą te kawałki razem z głową i łojem na drewnie, które jest na ogniu na ołtarzu.  9. A jej jelita oraz golenie zostaną obmyte wodą; i kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako całopalenie, ofiarę ogniową o kojącej woni dla JAHWE.  10. ” ʼA jeśli jego dar ofiarny na całopalenie jest z trzody, z baranków lub z kóz, to przyprowadzi zdrowego samca.  11. I ten zostanie zarżnięty obok ołtarza, od strony północnej, przed obliczem JAHWE, a synowie Aarona, kapłani, jego krwią pokropią ołtarz dookoła.  12. I potnie go na części, jak również głowę i łój, i kapłan ułoży je na drewnie, które jest na ogniu na ołtarzu.  13. A jelita oraz golenie obmyje wodą; i kapłan złoży to wszystko na ofiarę i zamieni w dym na ołtarzu. Jest to całopalenie, ofiara ogniowa o kojącej woni dla JAHWE.  14. ” ʼLecz jeśli jego dar ofiarny jako całopalenie dla JAHWE jest z ptaków, to złoży swój dar ofiarny z turkawek lub młodych gołębi domowych.  15. I kapłan przyniesie go do ołtarza, i naderwie jego głowę, i zamieni go w dym na ołtarzu, ale jego krew zostanie wyciśnięta na boczną ścianę ołtarza.  16. I usunie wole razem z piórami, i rzuci je obok ołtarza, po stronie wschodniej, gdzie jest miejsce na tłusty popiół.  17. I naderwie mu skrzydła. Nie wolno mu go rozerwać. Potem kapłan zamieni go na ołtarzu w dym na drewnie, które jest na ogniu. Jest to całopalenie, ofiara ogniowa o kojącej woni dla JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org