Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Nahuma

Autor:
Nahum.
Czas:
Ok. 664-612 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Zapowiedź upadku Niniwy.
Temat:
Ukaranie Asyrii.

Rozdział 1

1. Wypowiedź przeciwko Niniwie: księga wizji Nahuma Elkoszyty:  2. JAHWE to Bóg wymagający wyłącznego oddania i wywierający pomstę; JAHWE wywiera pomstę, i jest gotowy okazać złość. JAHWE wywiera pomstę na swych wrogach i jest oburzony na swych nieprzyjaciół.  3. JAHWE jest nieskory do gniewu i potężny w mocy i JAHWE bynajmniej nie będzie się powstrzymywał od ukarania. Jego droga jest w niszczycielskim wichrze i w burzy, a kłąb chmur jest pyłem pod jego stopami.  4. Gromi morze i wysusza je; i sprawia, że wysychają wszystkie rzeki. Zwiądł Baszan i Karmel, zwiędło też kwiecie Libanu.  5. Z jego powodu zakołysały się góry i topniały wzgórza. A z powodu jego oblicza podniesie się ziemia, jak również żyzna kraina i wszyscy jej mieszkańcy.  6. Któż się ostoi w obliczu jego potępienia? I któż powstanie przeciw żarowi jego gniewu? Jego złość zostanie wylana jak ogień, a z jego powodu rozpadną się skały.  7. JAHWE jest dobry, jest twierdzą w dniu udręki. I zna tych, którzy u niego szukają schronienia.  8. A przewalającą się powodzią dokona całkowitej zagłady jej miejsca, jego nieprzyjaciół zaś będzie ścigać ciemność.  9. Cóż obmyślicie przeciw Jehowie? On sprowadza całkowitą zagładę. Udręka nie nastanie po raz drugi.  10. Chociaż są splątani jak ciernie i pijani jak od piwa pszennego, zostaną strawieni jak zupełnie suche ściernie.  11. Z ciebie wyjdzie ten, kto obmyśla zło przeciw JAHWE, kto planuje to, co nic niewarte.  12. Oto, co rzekł JAHWE: ”Chociaż we wszystkim byli zupełni i chociaż było ich wielu, to i tak zostaną zgładzeni; i trzeba będzie odejść. I udręczę cię, tak iż więcej nie będę cię już dręczył.  13. I połamię jego nosidło, które jest na tobie, a twoje więzy rozerwę?  14. A co się tyczy ciebie, JAHWE nakazał: ʼNic, co nosi twoje imię, nie zostanie już więcej wysiane. Z domu twoich bogów usunę rzeźbiony wizerunek i lany posąg. Uczynię ci grobowiec, bo już się nie liczyszʼ.  15. ”Oto na górach stopy tego, kto przynosi dobrą nowinę, tego, kto ogłasza pokój. Judo, obchodź swe święta. Spełniaj swe śluby; gdyż już więcej nie przejdzie przez ciebie żaden nicpoń. Zostanie doszczętnie zgładzony”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org