Przekład Nowego Świata, 1997

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

1. Kiedy już Jezus zakończył wydawanie poleceń swym dwunastu uczniom, wyruszył stamtąd, by nauczać i głosić w ich miastach.  2. A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał przez swoich uczniów  3. i rzekł do niego: ”Czy ty jesteś tym Przychodzącym, czy mamy oczekiwać innego?”  4. Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: ”Idźcie i opowiedzcie Janowi, co widzicie i słyszycie:  5. Ślepi znowu widzą, a kulawi chodzą, trędowaci dostępują oczyszczenia, a głusi słyszą; i umarli są wskrzeszani, a biednym jest oznajmiana dobra nowina;  6. i szczęśliwy jest ten, kto nie znajduje we mnie powodu do zgorszenia”.  7. Gdy ci byli w drodze, Jezus zaczął mówić to tłumów o Janie: ”Co wyszliście zobaczyć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr?  8. Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Przecież ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.  9. Właściwie dlaczego wyszliście? Żeby ujrzeć proroka? tam, mówię wam, i to daleko więcej niż proroka.  10. Właśnie o nim jest napisane: ʼOto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje przed tobą drogę twoją!ʼ  11. Zaprawdę wam mówię: Wśród narodzonych z niewiast nie został wzbudzony większy niż Jan Chrzciciel; lecz pomniejszy w królestwie niebios jest większy niż on.  12. Ale od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios jest celem, ku któremu ludzie prą, a ci, którzy prą naprzód, pochwytują je.  13. wszyscy bowiem, Prorocy i Prawo, prorokowali aż do Jana;  14. a jeśli chcecie to uznać, on sam jest, Eliaszem, który ma przyjśćʼ.  15. Kto ma, uszy niech słucha.  16. ”Do kogo mam przyrównać to pokolenie? Podobne jest do małych dzieci, które siedzą na rynkach i wołają do swoich towarzyszy zabaw,  17. mówiąc: ʼGraliśmy wam na flecie, ale nie tańczyliście; zawodziliśmy, ale nie uderzaliście się ze smutkuʼ.  18. Tak też przyszedł Jan, nie jadł ani nie pił, a jednak mówią: ʼOn ma demonaʼ;  19. przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mimo to mówią: ʼOto człowiek żarłoczny i oddający się piciu wina, przyjaciel poborców podatkowych i grzesznikówʼ. Niemniej mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami”.  20. Wtedy zaczął ganić miasta, w których dokonała się większość jego potężnych dzieł, że nie okazały skruchy:  21. ”Biada ci, Chorazynie! Biada ci, Betsaido! gdyby bowiem potężne dzieła, które się dokonały w was, dokonały się w Tyrze i Sydonie, te już dawno okazały skruchę w worze i popiele.  22. Toteż wam mówię: W dniu Sądu znośniej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam.  23. A ty, Kafarnaum, czy może będziesz wywyższone do nieba? Zejdziesz do Hadesu, gdyby bowiem potężne dzieła, które się dokonały w tobie, dokonały się w Sodomie, pozostała by aż do dziś dzień.  24. Toteż wam mówię: W Dniu Sądu znośniej będzie ziemi sodomskiej niż tobie”.  25. W owym czasie Jezus, odezwawszy się, rzekł: ”Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami, a objawiłeś je niemowlętom.  26. Tak, Ojcze, ponieważ uznałeś to za dobre to uczynić.  27. Wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie zna w pełni Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz, komu Syn chce go objawić.  28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię.  29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych.  30. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org