Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, 19; 5:9; 6:25; 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.

Rozdział 1

1. A po śmierci Mojżesza, sługi JAHWE, przemówił JAHWE do Jozuego, syna Nuna, usługującego Mojżeszowi:  2. ”Mojżesz, mój sługa, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela.  3. Każde miejsce, po którym będzie stąpał spód waszej stopy, dam wam, tak jak obiecałem Mojżeszowi.  4. Wasze terytorium będzie od pustkowia i tego Libanu po wielką rzekę, rzekę Eufrat, czyli cała ziemia Hetytów, i aż po Morze Wielkie ku zachodowi słońca.  5. Nikt się przed tobą nie ostoi przez wszystkie dni twego życia. Jak pokazałem, że jestem z Mojżeszem, tak pokażę, że jestem z tobą. Nie porzucę cię ani nie opuszczę cię całkowicie.  6. Bądź odważny i silny, bo ty sprawisz, że ten lud posiądzie ziemię, co do której przysiągłem ich praojcom, że im ją dam.  7. ”Tylko bądź odważny i bardzo silny, by dbać o postępowanie zgodne z całym prawem, które ci nakazał Mojżesz, mój sługa. Nie zbaczaj od niego na prawo ani na lewo, żebyś działał mądrze, dokądkolwiek pójdziesz.  8. Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich usta i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze.  9. Czyż ci nie nakazałem? Bądź odważny i silny. Nie drżyj ani się nie przerażaj, bo JAHWE, twój Bóg, jest z tobą wszędzie, dokądkolwiek idziesz”.  10. I Jozue zaczął wydawać polecenia urzędnikom ludu, i rzekł:  11. ”Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi, mówiąc: ʼPrzygotujcie sobie żywność, gdyż za trzy dni przeprawicie się przez ten Jordan, by wszedłszy, wziąć w posiadanie ziemię, którą daje wam JAHWE, wasz Bóg, byście ją posiedliʼ ”.  12. A do Rubenitów i Gadytów oraz do połowy plemienia Manassesa Jozue rzekł:  13. ”Trzeba pamiętać o słowie, które Mojżesz, sługa JAHWE, nakazał wam, mówiąc: ʼJAHWE, wasz Bóg, zapewnia wam odpoczynek i dał wam tę ziemię.  14. Wasze żony, wasze maleństwa i wasz żywy inwentarz będą mieszkać w ziemi, którą Mojżesz wam dał po tej stronie Jordanu; ale wy przeprawicie się w szyku bojowym przed swymi braćmi, wszyscy dzielni mocarze, i macie im pomagać.  15. Dopiero wtedy, gdy JAHWE zapewni odpoczynek waszym braciom, tak samo jak wam, i gdy również oni posiądą ziemię, którą im daje JAHWE, wasz Bóg, powrócicie do ziemi waszej posiadłości i weźmiecie ją w posiadanie, tę, którą Mojżesz, sługa JAHWE, dał wam po tej stronie Jordanu ku wschodowi słońcaʼ ”.  16. Toteż odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: ”Wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.  17. Jak we wszystkim słuchaliśmy Mojżesza, tak będziemy słuchać ciebie. Oby tylko JAHWE, twój Bóg, pokazał, że jest z tobą, tak jak pokazał, że był z Mojżeszem.  18. Każdy, kto będzie postępował buntowniczo wobec twojego rozkazu i nie będzie słuchał twych słów we wszystkim, co mu nakażesz, zostanie uśmiercony. Tylko bądź odważny i silny”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org