Przekład Nowego Świata, 1997

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków,  2. przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.  3. On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych.  4. O tyle zatem stał się lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia.  5. Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: ”Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”? I znowu: ”Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”?  6. Lecz gdy znowu wprowadza swego Pierworodnego na zamieszkaną ziemię, mówi: ”I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”.  7. Ponadto w odniesieniu do aniołów mówi: ”I aniołów swoich czyni duchami, a swoich sług publicznych płomieniem ognia”.  8. Natomiast w odniesieniu do Syna: ”Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności.  9. Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy”.  10. Oraz: ”Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.  11. One zginą, ty zaś będziesz wciąż trwał; i jak szata wierzchnia wszystkie się zestarzeją,  12. a ty je zwiniesz jak o krycie, jak szatę wierzchnią; i zostaną zmienione, ale ty jesteś ten sam, a twoje lata nigdy nie przeminą”.  13. W odniesieniu zaś do któregoż z aniołów kiedykolwiek po wiedział: ”Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”?  14. Czyż oni wszyscy nie są duchami do publicznej służby, posyłanymi w celu usługiwania tym, którzy mają odziedziczyć wybawienie? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org