Biblia Poznańska I, 1975

II Księga Królewska

Autor:
Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, kryjący się też za redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 853-561 r. p. Chr., tj. od rządów Jehorama i Achazjasza do ułaskawienia Jehojachina; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
Cel:
Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
Temat:
Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciw Izraelowi.  2. Ochozjasz wypadł przez balustradę swej górnej komnaty, którą miał w Samarii, i zachorował. Wyprawił posłańców i rzekł do nich: - Idźcie i poradźcie się Baal Zebuba, boga Ekronu, czy wyjdę zdrowo z tej choroby.  3. [Tymczasem] anioł Jahwe rzekł do Eliasza Tiszbity: - Wstań, wyjdź naprzeciw posłów króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie radzić się Baal Zebuba, boga Ekronu?  4. Dlatego tak mówi Jahwe: ”Nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś, albowiem na pewno umrzesz”. Eliasz się oddalił.  5. Posłańcy wrócili do [króla], a on zaś ich zapytał: - Co to? Wróciliście?  6. Odpowiedzieli mu: - [Jakiś] człowiek wyszedł naprzeciw nas i powiedział nam: ”Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i oznajmijcie mu: Tak mówi Jahwe: Czyż nie ma Boga w Izraelu, [że] ty posyłasz, aby się radzić Baal Zebuba, boga Ekronu? - Dlatego nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś, albowiem na pewno umrzesz”.  7. A [król] zapytał ich: - Jak wyglądał ów człowiek, który wyszedł naprzeciw was i powiedział wam te słowa?  8. Odpowiedzieli mu: - Był to mężczyzna [okryty] kożuchem, a biodra miał przepasane skórzanym pasem. Rzekł: - On był Eliaszem Tiszbitą.  9. Posłał tedy do niego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. [Ten] wyszedł do niego, a siedział właśnie na szczycie góry i powiedział mu: - Mężu Boży, król polecił: zstąp!  10. Eliasz zaś odpowiadając pięćdziesiątnikowi rzekł: - Jeśli ja jestem mężem Bożym, niech ogień z nieba spadnie i pożre ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba, i pożarł go oraz jego pięćdziesięciu.  11. [Król] znowu wysłał do niego innego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. [Ten] wyszedł i powiedział mu: - Mężu Boży, tak mówi król: zstąp szybko!  12. Eliasz zaś odezwał się do nich i rzekł: - Jeśli ja jestem mężem Bożym, niech ogień z nieba spadnie i pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień Boży z nieba, i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu [ludzi].  13. [Król] znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. Ale trzeci pięćdziesiątnik wyszedł, przybył [na miejsce], upadł na kolana przed Eliaszem, poprosił go i rzekł mu: - Mężu Boży, niech moje życie oraz życie tych twoich pięćdziesięciu sług ma [jakąś] wartość w twoich oczach.  14. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich pięćdziesiątników oraz ich pięćdziesięciu [ludzi]. Niech teraz moje życie ma [jakąś] wartość w twoich oczach.  15. Anioł Jahwe rzekł do Eliasza: - Zstąp z nim. Nie bój się go. Wstał więc, zszedł z nim do króla  16. i powiedział mu: - Tak mówi Jahwe: Ponieważ posłałeś posłańców, aby się radzić Baal Zebuba, boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, żeby zasięgnąć Jego słowa, dlatego nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś, albowiem na pewno umrzesz.  17. I umarł według słowa Jahwe, które wygłosił Eliasz. Ponieważ nie miał syna, królował po nim Joram, w drugim roku [panowania] Jorama, syna Jozafata, króla Judy.  18. Reszta dziejów Ochozjasza i to, co zdziałał, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org