Biblia Poznańska I, 1975

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

1. Mowy Jeremiasza, syna Chilkiasza, z [rodu] kapłanów, którzy [mieszkali] w Anatot, w ziemi Beniamina.  2. Słowo Jahwe było skierowane do niego za dni króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania,  3. a następnie za czasów króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza, do końca jedenastego roku [panowania] króla judzkiego Sedecjasza, syna Jozjasza, aż do ujarzmienia Jerozolimy w miesiącu piątym.  4. Jahwe skierował do mnie swe słowo, mówiąc:  5. - Zanim ukształtowałem cię w łonie [matki], znałem cię; zanim ujrzałeś światło dzienne, Jam cię poświęcił i ustanowił prorokiem narodów.  6. Ja jednak rzekłem: - Ach, Panie mój, Jahwe, oto nie umiem przemawiać, gdyż jestem [zbyt] młody.  7. Lecz Jahwe rzekł do mnie: - Nie mów: ”Jestem [zbyt] młody”, bo pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz głosił, cokolwiek ci zlecę.  8. Nie lękaj się ich, bom Ja jest przy tobie, by cię ocalić - mówi Jahwe.  9. Wtedy Jahwe wyciągnął swą rękę, dotknął ust moich i rzekł do mnie: - Oto słowa moje wkładam w twoje usta.  10. Patrz: ustanawiam cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, wytracać i rozwalać, aby budować i sadzić!  11. Jahwe zwrócił się do mnie ze słowami: - Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: - Widzę gałązkę migdałowca-czujki.  12. A Jahwe mi odrzekł: - Dobrze widziałeś, albowiem Ja czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić.  13. Ponownie zwrócił się do mnie Jahwe ze słowami: - Co widzisz? Odpowiedziałem: - Widzę kocioł kipiący, którego powierzchnia [przechyla się] od północy.  14. Wówczas Jahwe rzekł do mnie: - Z północy rozleje się klęska na wszystkich mieszkańców krainy.  15. Bo oto przywołuję wszystkie (plemiona) królestw północnych. To wyrok Jahwe. I przybędą; każde z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalem, przeciw wszystkim jego murom wokoło i przeciw wszystkim miastom Judy.  16. I ogłoszę na nich swój wyrok za wszelkie ich złości, gdyż mnie opuścili, bogom obcym palili kadzidło i składali hołd tworom rąk swoich.  17. Ty przeto przepasz swe biodra, śmiało mów im to wszystko, co Ja ci nakażę! Nie drżyj przed nimi, bym Ja nie napełnił cię wobec nich drżeniem!  18. Ja zaś czynię dziś ciebie miastem warownym, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całemu krajowi, przeciw królom Judy i jego książętom, jego kapłanom i ludowi tej ziemi.  19. Będą cię zwalczać, ale cię nie zmogą, bom Ja jest z tobą, aby cię ocalić! - [Oto uroczyste] zapewnienie Jahwe. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org