Biblia Poznańska I, 1975

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.

Rozdział 1

1. Słowo Jahwe skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za panowania królów judzkich: Ozeasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza i króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa.  2. Początek mowy Jahwe przez Ozeasza. Jahwe rzekł do Ozeasza: ”Idź, pojmij za żonę nierządnicę i [miej] dzieci nierządu! Bo opuszczając Jahwe, kraj oddaje się nierządowi”.  3. Poszedł tedy i pojął Gomer, córkę Diblajima. Ona poczęła i urodziła mu syna.  4. Wtedy rzekł Jahwe do niego: ”Nazwij go Jizreel! Bo już niedługo, a pomszczę na Domu Jehu krwawą zbrodnię jizreelską i położę kres panowaniu Domu Izraela.  5. W owym dniu zdruzgoczę łuk Izraela na równinie Jizreel”.  6. Potem [Gomer] stała się znowu brzemienna i wydała na świat córkę. Rzekł wtedy [Jahwe] do niego: ”Nazwij ją ”Nie doznająca miłosierdzia”! Bo nie będę już okazywał miłosierdzia Domowi Izraela i już mu nie przebaczę!  7. (Domowi Judy natomiast okażę miłosierdzie i wybawię ich przez Jahwe, ich Boga. Nie wybawię ich jednak łukiem, mieczem i wojną, ni przez rumaki i jeźdźców!)”  8. Gdy [Gomer] odstawiła od piersi ”Nie doznającą miłosierdzia”, stała się [znowu] brzemienna i urodziła syna.  9. Rzekł wtedy [Jahwe]: ”Nazwij go: ”Nie mój lud”! Bo nie jesteście już ludem moim, a Ja nie jestem Bogiem waszym.” 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org