Biblia Poznańska I, 1975

Księga Micheasza

Autor:
Micheasz.
Czas:
Ok. 740-715 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
Temat:
Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.

Rozdział 1

1. Słowo Jahwe skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów królów judzkich: Jotama, Achaza i Ezechiasza; widzenia dotyczące Samarii i Jerozolimy.  2. Słuchajcie, wszystkie narody, słuchaj uważnie, ziemio i wszystko, co ją napełnia! Jahwe-Pan staje pośród was jako oskarżyciel, Pan z Przybytku swego świętego!  3. Oto Jahwe opuszcza swą siedzibę, zstępuje i kroczy po wyniosłościach ziemi.  4. Góry pod Nim topnieją, a doliny się rozstępują jak wosk przed ogniem, jak woda rozlana po zboczu.  5. Wszystko to za występki Jakuba, za grzechy Domu Izraela. Cóż jest przestępstwem Jakuba? Czyż nie Samaria? A co jest grzechem Judy? Czyż nie Jerozolima?  6. Zamienię Samarię w rumowisko wśród pól, w miejsce pod założenie winnicy; jej kamienie stoczę w dolinę i odsłonię jej fundamenty.  7. Wszystkie jej rzeźby będą porąbane, wszystkie dary za nierząd spłoną w ogniu, wszystkie jej bożki obrócę wniwecz; bo powstały z zapłaty za nierząd i będą znowu zapłatą nierządu.  8. Dlatego będę narzekał i będę zawodził, będę chodził boso i nago, będę żałośnie wył jak szakale, będę boleśnie krzyczał jak strusie;  9. nieuleczalna bowiem jest jej rana, przeniosła się nawet na Judę, dosięga już bramy mego ludu - samej Jerozolimy.  10. Nie rozgłaszajcie tego w Get, nie podnoście płaczu w Akko! W Bet-Afra tarzajcie się w prochu!  11. W drogę, mieszkańcy Szafiru, ogołoceni i zawstydzeni! Mieszkańcy Caananu [nawet] nie wyruszają. Lament w Bet-Haecel - zdobyto jego szańce obronne.  12. Ludność Marotu niespokojna jest o swą dolę, bo w bramy Jerozolimy wpadło nieszczęście zesłane przez Jahwe.  13. Zaprzęgajcie rumaki do wozów, wy, co mieszkacie w Lakisz, które dało początek grzechowi córy Syjonu; przecież u ciebie zaczęły się występki Izraela;  14. dlatego będziesz musiało odstąpić Moreszet-Gat! Domy Akzybu nie spełnią nadziei króla izraelskiego.  15. Także i na was sprowadzę zdobywcę, mieszkańcy Mareszy! Aż do Odollamu zawędruje sława Izraela.  16. Ostrzyż się i ogól z powodu [utraty] ukochanych swych synów, zrób sobie wielką łysinę, jaką ma sęp, bo będą uprowadzeni daleko od ciebie! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org