Biblia Poznańska I, 1975

Księga Habakuka

Autor:
Habakuk.
Czas:
612-588 r. p. Chr. (czasy imperium neobabilońskiego, w Judzie panowanie Joasza i Sedekiasza).
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Próba odpowiedzi, jak pogodzić Bożą pobłażliwość dla grzechu z Jego świętością.
Temat:
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Rozdział 1

1. Proroctwo, które otrzymał w widzeniu prorok Habakuk.  2. Jak długo jeszcze, o Jahwe, mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: ”Ucisk!” a Ty nie śpieszysz na ratunek.  3. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory.  4. Dlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu; a że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego, wyroki są zawsze stronnicze.  5. Spójrzcie na narody i dziwujcie się, niech was ogarnie największe zdumienie! Bo dokonuje się za waszych dni takie dzieło, że nie uwierzylibyście, gdyby wam o nim opowiadano.  6. Oto wzbudzę Chaldejczyków, ów naród srogi i nieposkromiony, który przemierza dalekie krainy, by brać w posiadanie cudze siedziby.  7. Straszny jest i groźny, wymierza kary i sieje spustoszenie.  8. Konie jego są szybsze niż pantery, groźniejsze niż wilki o wieczornej porze. Rumaki jego pędzą, jeźdźcy jego przylatują z daleka jak orzeł, który się rzuca na żer.  9. Każdy z nich przychodzi, by grabić. Ich pierwsze natarcie, niby wichura, zgarnia jeńców jak piasek.  10. Z królów szydzi, a z książąt drwi; śmieje się z każdej twierdzy, usypuje wał i zajmuje ją.  11. Potem zawraca jak wicher i ciągnie dalej. Ale ściąga na siebie winę, kto we własnej potędze widzi swego boga.  12. Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? Powołałeś go, o Jahwe, by dokonał sądu, Opoko moja, wyznaczyłeś go do wymierzenia kary.  13. Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki. Dlaczegóż więc przyglądasz się niewiernym i milczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego?  14. Sprawiłeś, że [może postępować] z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z robactwem bezpańskim.  15. Łowi wszystkich na wędkę, zagarnia w swoją sieć i gromadzi w swym więcierzu. Stąd czerpie radość i uciechę.  16. Dlatego składa ofiary swej sieci i pali kadzidło przed swym więcierzem. Im przecież zawdzięcza bogate łupy i obfite uczty.  17. Toteż bezustannie dobywa miecza, by bezlitośnie mordować narody. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org