Biblia Poznańska I, 1975

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

1. Słowo Jahwe do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za czasów króla judzkiego Jozjasza, syna Amona.  2. Zmiotę wszystko z powierzchni ziemi - mówi Jahwe;  3. zgładzę ludzi i zwierzęta, zgładzę ptactwo powietrzne i ryby w morzu; doprowadzę grzeszników do zguby i wytracę ludzi z powierzchni ziemi - mówi Jahwe.  4. Wyciągnę rękę swą przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy; usunę stamtąd ostatnie ślady Baala i samo nawet wspomnienie o jego kapłanach (wraz z kapłanami [Jahwe]);  5. [wytracę] tych, którzy na dachach kłaniają się ciałom niebieskim, i tych, którzy czczą Jahwe (przysięgając), a jednocześnie przysięgają na Milkoma,  6. i tych, którzy się odwrócili od Jahwe, co nie szukają Jahwe ani o Niego nie dbają.  7. Umilknijcie wobec Jahwe-Pana, bo bliski jest dzień Jahwe, bo Jahwe przygotował ucztę ofiarną i już wyznaczył swych gości!  8. W dzień ofiary Jahwe ukarzę książąt i synów królewskich, i wszystkich, co przywdziewają obce stroje;  9. ukarzę w owym dniu każdego, kto przeskakuje próg, i tego, kto dom swojego pana napełnia gwałtem i oszustwem.  10. W owym dniu - mówi Jahwe - słychać będzie krzyk od strony bramy Rybnej, lament od strony Nowego Miasta i wielki łomot od strony wzgórz.  11. Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza! Bo wszyscy handlarze będą wytępieni, wszyscy, co odważają srebro, będą zgładzeni.  12. W owym czasie przeszukam Jeruzalem z latarnią w ręku i ukarzę ludzi, którzy osiadłszy na swych drożdżach mówią sobie w duchu: ”Jahwe nie może pomóc ani zaszkodzić”.  13. Majątek ich przeznaczony będzie na rozgrabienie, a domy ich na rozwalenie. Pobudowali sobie domy, ale mieszkać w nich nie będą; pozakładali winnice, ale wina z nich pić nie będą.  14. Bliski jest wielki dzień Jahwe, bliski jest i nadciąga wielkimi krokami; szybki jest dzień Jahwe, straszny i szybszy niż dzielny bojownik.  15. Dzień ten będzie dniem gniewu, dniem trwogi i udręki, dniem spustoszenia i zniszczenia, dniem ciemności i mroku, dniem gęstych, ciemnych chmur,  16. dniem głosu trąb i okrzyków bojowych przeciwko miastom warownym i przeciw basztom wysokim.  17. Udręczę ludzi tak, że chodzić będą jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Jahwe. Krew ich będzie rozlana jak proch, a ich wnętrzności rozrzucone jak nawóz.  18. Nawet ich srebro i złoto nie zdołają ich uratować w dzień gniewu Jahwe, kiedy to ogień Jego uniesienia pochłonie całą ziemię; bo On zgotuje zgubę i nagłą zagładę wszystkim mieszkańcom ziemi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org