Biblia Poznańska I, 1975

Ewangelia Marka

Autor:
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Czas:
Ok. 55 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Temat:
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Rozdział 1

1. Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.  2. Jak napisano u proroka Izajasza: ʼOto posyłam przed Tobą mojego wysłańca, który przygotowuje Ci drogęʼ.  3. ʼGłos wołającego: Na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżkiʼ.  4. Jan chrzcił na pustyni i nawoływał do chrztu nawrócenia dla (uzyskania) odpuszczenia grzechów.  5. Przychodziła do niego cała okolica judejska i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego ochrzczeni w rzece Jordanie.  6. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i skórzany pas na biodrach; żywił się szarańczą i leśnym miodem.  7. I wołał: - Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem wart tego, żeby pochylić się i rozwiązać rzemień u Jego sandałów.  8. Ja ochrzciłem was wodą, On zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym.  9. W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.  10. I zaraz, gdy wyszedł z wody, ujrzał otwierające się niebiosa i Ducha zstępującego Nań jak gołębica.  11. I dał się słyszeć głos z nieba: Tyś mój Syn ukochany, Ciebie sobie upodobałem.  12. I zaraz Duch prowadzi Go na pustynię.  13. I przez czterdzieści dni kusił Go szatan na pustyni. I żył wśród dzikich zwierząt, a usługiwali Mu aniołowie.  14. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i głosił ewangelię Bożą,  15. mówiąc: - Nadszedł (już) czas, zbliża się królestwo Boże, nawróćcie się i uwierzcie w ewangelię.  16. Kiedy szedł nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymonowego, zarzucających sieci w morze - byli bowiem rybakiami. I powiedział im Jezus: -  17. Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.  18. I zaraz, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.  19. A nieco dalej zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, kiedy właśnie naprawiali sieci w łodzi. I zaraz ich wezwał (na uczniów).  20. I zostawiwszy w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami, poszli za Nim.  21. I weszli do Kafarnaum, i zaraz w szabat zaczął nauczać w synagodze.  22. I byli pełni podziwu dla Jego nauki, bo nauczał ich z mocą, a nie jak nauczyciele Pisma.  23. Zaraz też znalazł się w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. I zaczął krzyczeć: -  24. Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu. Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Świętym Boga.  25. A Jezus nakazał mu surowo: - Milcz i wyjdź z niego.  26. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim, wyszedł z niego z wielkim krzykiem.  27. I osłupieli wszyscy, tak że mówił jeden do drugiego: - Co to takiego? Nowa nauka? On siłą narzuca swoją wolę nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne.  28. I zaraz rozeszła się wieść o Nim wszędzie, po całej ziemi galilejskiej.  29. I zaraz wyszli z synagogi, i przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.  30. A teściowa Szymona leżała z gorączką. Mówią Mu zaraz o niej.  31. I podniósł ją, chwyciwszy za rękę. I opuściła ją gorączka, i usługiwała Mu.  32. Kiedy po zachodzie słońca zapadł zmrok, przynosili do Niego wielu chorych i opętanych.  33. I całe miasto zebrało się u drzwi.  34. I uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby, i wiele czartów wypędził, i nie pozwalał tym czartom mówić, bo wiedziały, kim jest.  35. A rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.  36. I pobiegł za Nim Szymon i jego towarzysze,  37. a gdy Go znaleźli, mówią Mu: - Wszyscy Cię szukają.  38. A on im mówi: - Chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł głosić (ewangelię), bo po to przyszedłem.  39. I poszedł, głosząc (ewangelię) w synagogach całej Galilei i wyrzucając czarty.  40. I przychodzi do Niego trędowaty, i woła (na klęczkach): - Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić!  41. I ulitowawszy się, wyciągnął rękę, dotknął go i mówi mu: - Chcę, bądź oczyszcony!  42. I zaraz trąd zniknął z jego ciała, i został oczyszczony.  43. I zagroziwszy mu surowo, zaraz go odprawił ze słowami: -  44. Uważaj, nie mów nic nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie, jak rozkazał Mojżesz, na świadectwo im.  45. On zaś wyszedł, zaczął to rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu, tak że (Jezus) nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał poza nim na miejscach pustynnych. I zewsząd przychodzili do Niego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org