Biblia Poznańska I, 1975

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, zamieszkałych w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.  2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Ilekroć was wspominam, dziękuję Bogu mojemu  4. za was wszystkich w każdej z radością odmawianej modlitwie,  5. za wasz udział w szerzeniu ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.  6. Stąd żywię nadzieję, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca na dzień Chrystusa Jezusa.  7. Słusznie mogę tak o was wszystkich myśleć, ponieważ kocham was za to, że uczestniczycie w udzielonej mi łasce, jaką jest dźwiganie kajdan, obrona i umacnianie ewangelii.  8. Bóg mi świadkiem, że miłość Chrystusa Jezusa wyzwala we mnie serdeczne uczucia dla was wszystkich.  9. Przeto modlę się, aby miłość wasza z każdym dniem wzrastała  10. dla głębszego poznania i oceny tego, co lepsze. A wtedy w dniu Chrystusa Jezusa czystość wasza zajaśnieje jak słońce, będziecie bez skazy,  11. obfitujący w owoc sprawiedliwości, (nabyty) dzięki Jezusowi Chrystusowi na chwałę i cześć Boga.  12. Bracia, chciałby, abyście wiedzieli, że to co mnie spotkało, przyczyniło się raczej do rozszerzenia ewangelii.  13. Wieść bowiem o moim uwięzieniu dla Chrystusa rozeszła się po całym pretorium i wśród wszystkich innych ludzi.  14. Dlatego wielu z braci, ośmielonych moimi kajdanami dla Pana, ze wzmożoną odwagą głosi słowo Boże.  15. Niektórzy wprawdzie powodowani zazdrością i chęcią rywalizacji,  16. pozostali jednak z dobrej woli zwiastują Chrystusa. (Czynią to) i z miłości, bo wiedzą, że jestem powołany do obrony ewangelii.  17. Tamci natomiast przepowiadają Chrystusa nieszczerze. Kierowani niezdrową ambicją sądzą, że w ten sposób jeszcze bardziej dokuczą mi w więzieniu.  18. Ale cóż z tego? Byleby tylko, obłudnie czy szczerze, we wszelki sposób głoszono Chrystusa. Z tego się raduję. I będę się radował.  19. Wiem bowiem, że to dzięki waszej modlitwie błagalnej i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa przyczyni się do mojego zbawienia.  20. Za tym tęsknię i mam nadzieję, że w niczym nie doznam zawodu, ale jak dotąd tak i teraz Chrystus będzie jawnie uwielbiony w moim ciele czy to przez życie, czy przez śmierć.  21. Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.  22. Jeśli jednak życie umożliwiłoby mi owocną pracę, nie wiedziałbym, co wybrać.  23. Nęci mnie jedno i drugie. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, co byłoby lepsze,  24. chociaż pozostanie przy życiu byłoby ze względu na was bardziej pożyteczne.  25. Stąd jestem przekonany, że będę żył nadal i pozostanę wśród wszystkich dla waszego dalszego rozwoju i radości z wiary.  26. Tak, kiedy znów do was przybędę, będziecie we mnie mieli powód do chluby w Chrystusie Jezusie.  27. Tylko postępujcie w sposób godny ewangelii Chrystusa, bym mógł bądź to, gdy do was przybędę - zobaczyć, bądź to, gdy pozostanę z dala, usłyszeć, że jesteście jednej myśli i wspólnymi siłami walczycie o wiarę w ewangelię,  28. nie pozwalając się przeciwnikom w niczym zastraszyć. To jest właśnie dla nich zapowiedzią zatracenia, a dla was znakiem zbawienia (danym) przez Boga.  29. Wam bowiem została udzielona łaska, że możecie nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i dla Niego cierpieć.  30. Toczycie bowiem tę samą (co ja) walkę. Dawniej patrzyliście na nią, a teraz o niej słyszycie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org