Biblia Poznańska I, 1975

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa dla głoszenia obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie,  2. do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.  3. Dzięki składam Bogu - któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem - gdy nieustannie wspominam ciebie w swoich modlitwach dniem i nocą.  4. Pamiętając o twoich łzach, chciałbym ciebie zobaczyć i nacieszyć się tobą.  5. Dobrze pamiętam twoją szczerą wiarę; mieszkała ona najpierw w sercu twojej babki, Lois, i twojej matki, Eunice, a przekonałem się, że mieszka także i w tobie.  6. Dlatego właśnie przypominam ci, żebyś na nowo rozpalił dar Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk.  7. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, ale mocy, miłości i karności.  8. Więc nie wstydź się świadectwa o Panu naszym ani mnie - Jego więźnia, ale wraz ze mną znoś przeciwności dla ewangelii, licząc na moc Boga.  9. On nas zbawił i powołał swoim świętym wezwaniem nie ze względu na nasze czyny, ale ze względu na swoje własne postanowienie i łaskę, darowaną nam przed wiekami w Chrystusie Jezusie,  10. a objawioną właśnie teraz przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. On to zniszczył śmierć, a przez ewangelię ukazał światło życia i nieśmiertelność,  11. ja zaś zostałem powołany na głosiciela, apostoła i nauczyciela tej dobrej nowiny.  12. Dlatego też znoszę obecne cierpienia: ale nie wstydzę się tego, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem przekonany, że ma On moc przechować powierzone mi dobro aż do owego Dnia.  13. Miej za wzór zdrowe nauki, jakieś ode mnie słyszał, w wierze i miłości, którą mamy w Chrystusie Jezusie.  14. Strzeż tego cennego dobra z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.  15. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora za to, że często mnie pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził,  17. ale skoro tylko przybył do Rzymu, szukał mnie wszędzie, aż wreszcie odnalazł.  18. Daj Boże, aby w owym Dniu Pan okazał mu miłosierdzie. A jak bardzo przysłużył mi się w Efezie, ty wiesz lepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org