Biblia Poznańska I, 1975

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. (Ja) prezbiter - do Wybranej Pani i jej dzieci, które miłuję w prawdzie, nie tylko ja sam, lecz także ci wszyscy, którzy poznali prawdę.  2. A (miłuję ich z powodu) prawdy, która w nas trwa i (będzie) z nami na wieki.  3. Łaska , miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będą z wami w prawdzie i miłości.  4. Ucieszyłem się bardzo, gdy znalazłem wśród twoich dzieci takie, które postępują według prawdy zgodnie z tym, co nakazał nam Ojciec.  5. A teraz proszę cię, Pani, nie tak, jakbym ci dawał jakieś nowe przykazanie, lecz przykazanie, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.  6. A miłość polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań; jest to przykazanie, o którym już od początku słyszeliście. Postępujcie według niego.  7. Pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przychodzi w ciele; taki właśnie jest zwodzicielem, Antychrystem.  8. Uważajcie na samych siebie, abyście nie stracili tego, coście z trudem zdobyli, lecz żebyście otrzymali pełną nagrodę.  9. Każdy, kto wychodzi poza naukę Chrystusa, a nie trwa w niej, ten nie ma Boga; kto zaś trwa w tej nauce, ten ma i Ojca, i Syna.  10. Jeśli ktoś przychodzi do was, a takiej nauki z sobą nie przynosi, to nie przyjmujcie go w swoim domu, a nawet go nie pozdrawiajcie.  11. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem złych czynów.  12. Wiele miałbym wam jeszcze do pisania, nie chciałem jednak tego czynić listownie, spodziewam się bowiem przybyć do was i osobiście z wami porozmawiać, aby radość nasza była pełna.  13. Pozdrawiają cię dzieci wybranej twej siostry. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org