Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

Ofiary
1. JAHWE przywołał Mojżesza i przemówił do niego z namiotu spotkania tymi słowy:  2. Przekaż synom Izraela, powiedz im: Jeśli ktoś spośród was chce złożyć JAHWE ofiarę, to niech ją złoży z bydła lub z trzody. 
Ofiara całopalna z bydła
3. Jeśli ofiarujący chce złożyć całopalenie z bydła, to niech przyprowadzi samca bez skazy. Niech go przyprowadzi do wejścia do namiotu spotkania, by mógł znaleźć przychylność przed obliczem JAHWE,  4. i niech położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, aby zostało to przyjęte jako przebłaganie za niego.  5. Potem młody cielec zostanie złożony w ofierze przed JAHWE, a synowie Aarona, kapłani, wezmą krew i pokropią nią wokoło ołtarz stojący u wejścia do namiotu spotkania.  6. Następnie zdejmą skórę ofiary całopalnej i pokroją tę ofiarę na części.  7. Potem synowie Aarona, kapłana, położą na ołtarzu ogień, a na ogniu ułożą drewno.  8. Na palącym się drewnie kapłani, synowie Aarona, ułożą pokrojone części oraz głowę i łój zwierzęcia.  9. Jego wnętrzności i kończyny zostaną obmyte wodą, po czym kapłan spali to wszystko na ołtarzu jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą JAHWE. 
Ofiara całopalna z trzody
10. Jeśli zaś ofiarujący chce złożyć ofiarę całopalną z mniejszych zwierząt, z owiec albo kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy.  11. Niech złożą tego samca w ofierze przed JAHWE z północnej strony ołtarza, a synowie Aarona, kapłani, niech pokropią jego krwią ołtarz dookoła.  12. Następnie kapłan pokroi ofiarę na części i wraz z głową i łojem zwierzęcia ułoży ją na drewnie płonącym na ołtarzu.  13. Wnętrzności zaś i kończyny zostaną obmyte wodą i kapłan złoży to wszystko w ofierze; spali to na ołtarzu jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą JAHWE. 
Ofiara całopalna z ptactwa
14. Jeśli z kolei ofiarujący chce złożyć JAHWE ofiarę całopalną z ptactwa, to niech przyniesie na ofiarę synogarlicę lub młodego gołębia.  15. Kapłan przyniesie ofiarę do ołtarza, skręci jej głowę, spali na ołtarzu, a jej krew spuści na ścianę ołtarza.  16. Wole wraz z pierzem usunie, rzuci je obok ołtarza, od strony wschodniej, na popielisko.  17. Następnie ofiarę naderwie, trzymając ją za skrzydła — lecz jej nie rozdzieli — i spali ją kapłan na ołtarzu na drewnie płonącym na ogniu. Jest to ofiara całopalna, wdzięczny dar, woń miła JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org