Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.

Rozdział 1

Słowo o autorze i jego czasach
1. Słowo, które skierował JAHWE do Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów Judy, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela. 
Prorok-poselstwo
2. To powiedział JAHWE przez Ozeasza na początku. JAHWE powiedział do Ozeasza: Idź, pojmij za żonę kobietę skorą do nierządu i dzieci [zrodzone z] nierządu, gdyż kraj w strasznym nierządzie odwraca się od JAHWE.  3. Poszedł więc i pojął Gomer, córkę Diblaima. Poczęła ona i urodziła mu syna.  4. Wówczas JAHWE powiedział do niego: Daj mu na imię Boże-zasiej, bo już wkrótce nawiedzę dom Jehu za krew przelaną w Jizreelu i położę kres królestwu domu Izraela.  5. W tym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel.  6. Potem znów Gomer poczęła i urodziła córkę. I powiedział do niego: Daj jej na imię Litości-jej-odmówiono, bo już dłużej nie będę litował się nad domem Izraela, bo Mnie bezwstydnie zdradzili.  7. Jednak zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez JAHWE, ich Boga, lecz nie stanie się to za pomocą łuku, miecza, wojny, koni ani rydwanów!  8. A gdy odstawiła od piersi Litości-jej-odmówiono, znów poczęła i urodziła syna.  9. I powiedział: Daj mu na imię Nie-mój-lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie będę waszym JESTEM. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org