Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, 19; 5:9; 6:25; 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.

Rozdział 1

Posłanie Jozuego
1. Po śmierci Mojżesza, sługi JAHWE, JAHWE powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi:  2. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą Ja synom Izraela daję.  3. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi.  4. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie.  5. Nikt się przed tobą nie ostoi, po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.  6. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom.  7. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym Prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.  8. Niech ten zwój Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło.  9. Jeszcze raz cię wzywam: Bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo JAHWE, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 
Przygotowanie do przeprawy
10. Wtedy rozkazał Jozue przełożonym ludu:  11. Przejdźcie środkiem obozu i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie prowiant na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby posiąść ziemię, którą JAHWE, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.  12. Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa Jozue natomiast powiedział:  13. Przypomnijcie sobie, co polecił wam Mojżesz, sługa JAHWE: JAHWE, wasz Bóg, dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią.  14. Wasze kobiety, dzieci i wasz dobytek niech pozostaną tu, w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu, a wy, wszyscy dzielni wojownicy, przeprawcie się uzbrojeni na czele waszych braci i wesprzyjcie ich.  15. Gdy JAHWE da odpoczynek waszym braciom, podobnie jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą JAHWE, wasz Bóg, im da, wtedy wrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa JAHWE, po tej stronie Jordanu, od wschodu, i zadomowicie się w niej.  16. Wówczas odpowiedzieli Jozuemu: Spełnimy każdy twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz.  17. Będziemy ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko JAHWE, twój Bóg, będzie z tobą, podobnie jak był z Mojżeszem.  18. Każdy, kto sprzeciwi się twoim poleceniom i nie zastosuje się do twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org