Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

I Księga Samuela

Autor:
Samuel, Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1122-1010 r. p. Chr., tj. od wydarzeń związanych z narodzinami Samuela do śmierci Saula; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z okresu Samuela, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w okresie formowania się monarchii w Izraelu.
Temat:
Bóg i kształtowanie się monarchii w Izraelu.

Rozdział 1

Dzieje narodzin Samuela
1. W Ramataim-Sofim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana. Był Efratejczykiem, synem Jerochama, syna Elihu, który był synem Tochu, a ten synem Sufa.  2. Elkana miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna.  3. Człowiek ten corocznie szedł ze swego miasta do Szilo, by tam oddać pokłon JAHWE Zastępów i złożyć Mu ofiary. Kapłanami JAHWE byli tam wówczas dwaj synowie Helego, Chofni i Pinechas.  4. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar.  5. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że JAHWE odmówił jej potomstwa.  6. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że JAHWE zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy.  7. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu JAHWE. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła.  8. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?  9. Gdy zjedli i wypili w Szilo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni.  10. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do JAHWE i rzewnie płakała.  11. Złożyła przy tym ślub: JAHWE Zastępów! Jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, i jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go JAHWE po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy.  12. A gdy tak długo modliła się przed JAHWE, Heli śledził jej usta.  13. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana.  14. Jak długo będziesz się upijać? — przyganił. — Skończ wreszcie z tym winem!  15. Nie, mój panie! — wyjaśniła Anna. — Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed JAHWE swą duszę.  16. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia.  17. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od Niego oczekujesz.  18. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach — odpowiedziała Anna. Potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy.  19. Następnego dnia wstali wcześnie rano, pokłonili się JAHWE i ruszyli z powrotem do swego domu w Ramie. A gdy Elkana połączył się z Anną, swoją żoną, JAHWE wspomniał na nią.  20. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel. Mówiła bowiem: Od JAHWE go wyprosiłam. 
Oddanie Samuela na służbę w świątyni
21. Gdy Elkana wraz z całą swą rodziną znów udawał się, by złożyć JAHWE doroczną ofiarę oraz to, co ślubował,  22. Anna z nim nie poszła. Powiedziała do męża: Gdy odstawię chłopca od piersi, wtedy zaprowadzę go, aby zjawił się przed JAHWE i został tam już na zawsze.  23. Elkana, jej mąż, przystał na to: Uczyń to, co uznasz za słuszne w swoich oczach. Pozostań, aż odstawisz go od piersi. Niech JAHWE spełni swoje Słowo. I Anna pozostawała w domu. Karmiła swego syna, aż w końcu nadszedł czas odstawienia go od piersi.  24. A kiedy odstawiła go od piersi, wtedy zabrała go z sobą. Wzięła także trzy cielce, efę mąki i bukłak wina. Zaprowadziła go do domu JAHWE do Szilo, chociaż chłopiec był jeszcze dzieckiem.  25. Tam złożyli w ofierze cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego.  26. Anna powiedziała: Pozwól, że przemówię, panie. Na twoje życie, mój panie, ja jestem tą kobietą, która stała tu przy tobie i modliła się do JAHWE.  27. Modliłam się o tego chłopca. JAHWE ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od Niego oczekiwałam.  28. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą JAHWE. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym — dla JAHWE. A potem pokłonili się tam JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org