Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Król wysłał z nim kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami, wsadzili go na mulicę króla
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Król bowiem posłał z nim kapłana Sadoka i proroka Natana oraz Benajasza, syna Jehojady, do tego Keretytów i Peletytów, którzy wsadzili go na mulicę króla;
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Albowiem posłał z nim król Sadoka kapłana, i Natana proroka, i Banajasa, syna Jojadowego, do tego Cheretczyki i Feletczyki, którzy go wsadzili na mulicę królewską;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
i posłał z nim kapłana Sadoka i Natana proroka, i Banaję, syna Jojady, i Cerety, i Felety, i wsadzili go na mulicę królewską.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
i posłał z nim król kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Keretytów i Peletytów, i wsadzili go na mulicę królewską.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Król wyprawił z nim Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili go na mulicę króla,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Król posłał z nim kapłana Sadoka i proroka Natana, Benajasza, syna Jehojady, oraz Keretytów i Peletytów. Wsadzili go na mulicę króla,
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Posłał go z kapłanem Sadokiem, prorokiem Natanem i Benajaszem, synem Jojady, z gwardią Keretytów i Peletytów. Posadzili go na mulicę króla,
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Król posłał z nim kapłana Cadoka, proroka Natana, Benajahu, syna Jehojady, Keretów i Peletów i wsadzili go na mulicę królewską.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Mianowicie król wyprawił z nim kapłana Cadoka, proroka Natana i Benajahę, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami oraz dali mu wsiąść na mulicę króla.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Król posłał więc z nim kapłana Cadoka i proroka Natana, i Benajasza, syna Jehojady, i Keretytów, i Peletytów: i wsadzili go na mulicę króla.