Kobiety w Biblii

Krzysztof Radzimski

Skrytp do dyskusji na temat kobiet w Piśmie Świętym. Biblia opisuje wiele dzielnych kobiet, które nie raz odmieniały życie Bożego ludu jakim był Izrael. W Nowym Testamencie opisano niezwykłe kobiety, które stały się wzorem dla wielu pokoleń chrześcijanek.

8 marca 2021


Kobiety w Biblii

Kobiety w Starym Testamencie

Biblia opisuje wiele dzielnych kobiet, które nie raz odmieniały życie Bożego ludu jakim był Izrael. Wbrew powszechnej opinii, nie były one towarem i środkiem służącym do rozpłodu. Kobiety w Izraelu cieszyły się nieporównywalnie lepszym traktowaniem niż w innych narodach.

Przykładem jest pieśń o dzielnej kobiecie – Przysłów 31. Każdy werset tego poematu zaczyna się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. Wzorem prawdziwej kobiety jest zatem osoba bardzo pracowita, troszcząca się o najbliższych, szczodra, mądra, roztropna i skromna. Za tym opisem prawdziwa kobiecość nie polega na wielkim pięknie i młodości, ale na rozsądku i bojaźni Bożej.

Przykładami konkretnych kobiet mogą być:

 1. Tamar – kobieta nie pochodziła z narodu izraelskiego, była Kananejką. Juda syn Jakuba wziął ją za żonę dla swojego syna Era, później Onana, ale dał jej Szeloma z obawy o jego życie…Tamar jest przykładem osoby, która umie wyegzekwować swoje prawa. Znalazła się w rodowodzie Pana Jezusa. (Rodzaju 38)
 2. Miriam – pierwsza prorokini. Ale też kobieta, która pokazała, że bunt i walka o władzę to kiepski pomysł. (Wyjścia 15nn)
 3. Rachab – udzieliła schronienia w Jerychu szpiegom Izraelskim. Jest przykładem zdrowego rozsądku, który skłania do zmiany postępowania w obliczu faktów. Bóg Izraela okazał się Tym prawdziwym. Jest przykładem osoby, która dba o to, aby wszyscy członkowie jej rodziny byli zbawieni. Ona również znalazła się w linii rodowej naszego Pana. (Jozuego 2, 6:22-25)
 4. Debora – pokazała odwagę i spryt większy od wszystkich mężczyzn w Izraelu. Została nazwana matką w Izraelu, razem z Barakiem pełniła rolę Sędziego, była też prorokinią. Pokazała, że kobieta tak jak mężczyzna może pełnić rolę przywódcy, ale wynika to tylko z faktu, że mężczyznom brak jest odwagi. (Sędziów 4:4nn, 5)
 5. Abigail – najpierw żona Nabaala z Karmelu, później żona Dawida. Okazała się bardziej dalekowzroczna od swego męża, nie była zaślepiona ani pyszna. Okazałą pokorę wobec Dawida, co ocaliło jej życie oraz całego jej domu. Pokazuje, że mądrość polega czasem na tym, żeby się uniżyć, umieć się podzielić z innymi a nie chełpić się swoją pozycją społeczną. (1 Samuela 25) 6. Batszeba – jest raczej przykładem negatywnym, kobiety bezwolnej, w biblii znajdujemy jedynie jej stwierdzenie, że zaszła w ciążę. Nie umiała i chyba nie chciała sprzeciwić się Dawidowi. Ostatnie jej słowa dotyczą prośby o to by Salomon został królem nad Izraelem. Zapewne dlatego Uriasz jej pierwszy mąż występuje w rodowodzie Zbawiciela a nie ona. (2 Samuela 11, 1 Krl 1:15nn)
 7. Judyta – opowieść całkowicie fikcyjna (prawdopodobnie napisana w II w. przed Chr. przez faryzeusza) ale pouczająca, omawiająca podstęp Judyty przeciwko Holofernesowi.

Kobiety w Nowym Testamencie

Zupełnie nowe było też podejście Jezusa Chrystusa, jak na tamte czasy szokujące, stawiał kobiety na równi z mężczyznami, jeśli chodzi o dostęp do swojej nauki. Być może dlatego bogate kobiety chętnie usługiwały Jezusowi swoimi pieniędzmi, ale też czasem (Łuk 8:3). Dziś wydaje się rzeczą naturalną, że kobiety razem z mężczyznami rozmawiają o swojej wierze – mówimy oczywiście o chrześcijaństwie. W islamie i judaizmie w dalszym ciągu kobiety oddzielnie od mężczyzn uczestniczą w spotkaniach religijnych. Mówiąc obrazowo Chrystus zburzył mur jaki odgradzał kobiety i mężczyzn w sferze religii i zupełnie czymś normalnym jest to, że całymi rodzinami wielbi się Boga.

Maria matka Pana:

 1. Zwiastowanie Łukasza 1:26-38,
 2. Magnifikat – Łukasza 1:46-56,
 3. Proroctwo Symeona – Łuk 2:33-35,
 4. Zachowywała w sercu – Łuk 2:51,
 5. Mat 12:46nn – przychodzi z braćmi do Jezusa. Prawdopodobnie regres wiary, może martwi się, że Jezusa pochłonęło jakieś szaleństwo. Tak czy inaczej Maria nie towarzyszy Jezusowi w jego wędrówce po Izraelu.
 6. Jan 2:1 – wesele w Kanie,
 7. Jan 19:27 – pod krzyżem,
 8. Dzieje 1:14 – z uczniami w dniu pięćdziesiątnicy

Widzimy obraz kobiety nawiedzonej przez Boga, potem mamy pewien okres nieokreślony, jeśli chodzi o postrzeganie Jezusa, a potem pod krzyżem i po zmartwychwstaniu czas pełnej wiary. Łukasz spisuje dzieje Marii z pewnej czasowej perspektywy.

Maria siostra Marty z Betanii – Jan 12:1-8, Łuk 26:6-13, jest przykładem osoby, która ufa Jezusowi, słucha Jego nauki i wiernie trwa w Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu,

Kobieta Samarytańska – Jana 4, poznajemy pierwszą rozmowę Jezusa z kobietą o wierze i o Bogu, Jezus przedstawia się jej wprost jako Mesjasz. Dzięki jej zwiastowaniu uwierzyło w Jezusa całe miasto. Obecnie kazania skupiają się na aspekcie moralnym, tymczasem w tej opowieści w ogóle o to nie chodzi.

Maria Magdalena (wbrew powszechnej opinii, jest ona postacią epizoidyczną) – jest jedną z kobiet, które usługiwały Jezusowi. Dzięki takim jak ona, Jezus mógł skupić się na swoim dziele zamiast martwić się sprawy niezbędne do egzystencji.

Mat 27:61 – zostaje przy grobie Jezusa

Jana 20 – pierwsza widzi Zmartwychwstałego.