O nas, Kim jesteśmy?


Począwszy od 23 września 2023 roku, jesteśmy samodzielnym zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej. Poprzednio, od września 2015 roku, funkcjonowaliśmy jako placówka zboru w Warszawie . Działamy na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej .

Jesteśmy grupą chrześcijan, którzy nie chcą być w "kościele", ale być Kościołem Jezusa Chrystusa w Nowym Dworze Mazowieckim. Nie tak wielkie znaczenie ma budynek kościelny czy przyjęty porządek nabożeństwa. Najważniejszy jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, któremu należy się wszelka cześć, chwała i szacunek, którego czcimy i wielbimy. Istotny jest również człowiek, za którego nasz Pan oddał swoje życie i przelał bezcenną krew na krzyżu.

“Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.”

Jeżeli postrzegasz kościół Jezusa Chrystusa jako wspólnotę powołanych dzieci Bożych i masz podobne pragnienie by taka społeczność rozrastała się w Nowym Dworze Mazowieckim i okolicach to, prosimy, módl się by Bóg błogosławił i pomnażał liczbę tych, którzy mają być zbawieni.

Naszym celem nie jest rozwijanie ludzkiej organizacji, ale społeczności, której jedynym Zbawcą i głową jest Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca, w której jest miejsce na przemożne działanie Ducha Świętego, w której głoszona jest pełna ewangelia, ewangelia skupiona wokół osoby Jezusa Chrystusa, Jego życia, Jego zbawczej śmierci na krzyżu i Jego zmartwychwstania.

Dane kontaktowe

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Sukienna 52 - sala na piętrze
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: info@kosciol-jezusa.pl
muzyka: soundcloud.com/koscioljezusa
facebook: www.facebook.com/koscioljezusa
youtube: youtube.com
www: https://kosciol-jezusa.pl | www.baptysci.pl | www.baptysci.waw.pl

Konto bankowe:
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Nowym Dworze Mazowieckim
PKO Bank Polski
10 1020 1185 0000 4902 0236 0147
NIP: 527-21-76-307