Jedno ciało w Chrystusie - część 6

Mężu, spójrz na swoją żonę tak jak Jezus patrzy na swoją wybrankę – Kościół, zobacz w swojej żonie, ukochany przez Chrystusa Kościół. Żono spójrz na swojego męża oczami Kościoła i zobacz w nim Chrystusa.

Krzysztof Radzimski
miesiąc temu

Kazanie

Księga Rodzaju, rozdział 6:8-22

Bóg jest zasmucony, przejęty tragiczną sytuacją człowieka i szykuje zbawienie, które będzie dostępne każdemu, kto chce Mu zaufać. Warunki przymierza są proste, a jego spełnieniem jest życie w radości i szczęściu.

Krzysztof Radzimski
2 miesiące temu

Kazanie

Małżeństwo - Jak pozyskać niezbawionego współmałżonka - część 4

Jak więc zdobyć niezbawionego partnera? Prowadząc przykładne chrześcijańskie życie ... to takie proste.

Krzysztof Radzimski
2 miesiące temu

Kazanie

Małżeństwo - Życie w stanie wolnym - część 3

Pan Jezus pokazał, że można być osobą nieżonatą i jednocześnie daleką od samotności. Naszym docelowym stanem jest więc stan bezżenności. Niektórzy z nas rozpoczynają go już dziś.

Krzysztof Radzimski
2 miesiące temu

Kazanie


Słowo powitania

Cieszymy się, że trafiłeś na tę stronę. Pragniemy przekazać Ci, dobrą nowinę o Królestwie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”

Ta dobra nowina czyli ewangelia wzywa wszystkich ludzi o szczerym, pokornym sercu:

“Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”

Obecne społeczeństwo idzie szeroką drogą, wygodnej, niezobowiązującej religijności, “jednakże wąska jest droga i ciasna brama prowadząca do życia i niewielu jest takich, którzy ją znajdują” (Mat 7:13,14). Droga ta oznacza uznanie swojej grzeszności, szczere nawrócenie i podążanie śladami Pana Jezusa Chrystusa. Jak to zrobić? To jest właśnie sedno ewangelii:

“Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.”

Ten kto prawdziwie uwierzył, że Jezus Chrystus jest prawdziwym, obiecanym Mesjaszem, Panem i Królem, wierzy w jego dzieło zbawienia dokonane na krzyżu, ten otrzymuje zadatek Ducha Świętego, który uzdalnia go do prowadzenia świętego życia.

“Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego

Wejdź na tę wąską drogę chrześcijańską, spotkaj się z nami. Zgromadzamy się każdej niedzieli o godzinie 11:00 oraz w każdy czwartek o godzinie 17:30 . Przyjdź takim jakim jesteś, bo nasz Pan również powiedział:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”

Prawdziwym sensem ludzkiego istnienia jest miłość do Boga i każdego człowieka. Bóg żywy i prawdziwy jest niewyczerpanym źródłem tej miłości, gdyż “Bóg jest miłością” (1 Jan 4:16). Nic piękniejszego nie może spotkać człowieka, jak doświadczyć tej miłości, której źródłem jest Bóg.


Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Sukienna 52 - sala na piętrze
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki