Kazanie

Księga Rodzaju, rozdział 2:1-3

Za przykładem Boga, możemy zaprzestać naszych działań, by chwilę przystanąć, chwilę zastanowić się nad tym co jest najważniejsze, „co jest dobre, miłe i doskonałe”

Krzysztof Radzimski
5 dni temu

Kazanie

List do Rzymian, rozdział 11:13nn

Często docierają do mnie takie opinie, że chrześcijanin musi wyzwolić się z religii; że Jezus nie założył żadnej religii; że powinniśmy odciąć się od tego co stare, od martwej „litery Prawa”, a „chodzić w Duchu”.

Krzysztof Radzimski
15 dni temu

Kazanie

List do Efezjan, rozdział 1:15-23

Paweł nie modli się tak, jak większość chrześcijan: Panie daj mi, Boże zrób to, Jezu uczyń tak, itd. Jego modlitwa brzmi inaczej i ma zupełnie odmienne motywy.

Zbigniew Kępiński
28 dni temu

Kazanie

Księga Rodzaju, rozdział 1:14nn

Twoje i moje życie ma cel. Nie jesteś dziełem przypadku. Jesteś tym kim jesteś, bo Bóg ma dla ciebie odpowiednie zadanie, cel i sens twojego istnienia. Gorliwie podążaj za Jezusem, sprawcą i dokończycielem wiary

Krzysztof Radzimski
miesiąc temuSłowo powitania

Cieszymy się, że trafiłeś na tę stronę. Pragniemy przekazać Ci, dobrą nowinę o Królestwie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”

Ta dobra nowina czyli ewangelia wzywa wszystkich ludzi o szczerym, pokornym sercu:

“Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”

Obecne społeczeństwo idzie szeroką drogą, wygodnej, niezobowiązującej religijności, “jednakże wąska jest droga i ciasna brama prowadząca do życia i niewielu jest takich, którzy ją znajdują” (Mat 7:13,14). Droga ta oznacza uznanie swojej grzeszności, szczere nawrócenie i podążanie śladami Pana Jezusa Chrystusa. Jak to zrobić? To jest właśnie sedno ewangelii:

“Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.”

Ten kto prawdziwie uwierzył, że Jezus Chrystus jest prawdziwym, obiecanym Mesjaszem, Panem i Królem, wierzy w jego dzieło zbawienia dokonane na krzyżu, ten otrzymuje zadatek Ducha Świętego, który uzdalnia go do prowadzenia świętego życia.

“Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego

Wejdź na tę wąską drogę chrześcijańską, spotkaj się z nami. Zgromadzamy się każdej niedzieli o godzinie 11:00 oraz w każdy czwartek o godzinie 17:30 . Przyjdź takim jakim jesteś, bo nasz Pan również powiedział:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”

Prawdziwym sensem ludzkiego istnienia jest miłość do Boga i każdego człowieka. Bóg żywy i prawdziwy jest niewyczerpanym źródłem tej miłości, gdyż “Bóg jest miłością” (1 Jan 4:16). Nic piękniejszego nie może spotkać człowieka, jak doświadczyć tej miłości, której źródłem jest Bóg.


I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie
Placówka w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Sukienna 52 - sala na piętrze
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki