Interlinia

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza


Wprowadzenie

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza z kluczem gramatycznym i kodami Stronga, przygotowany przez Krzysztofa Radzimskiego.

Legenda:

 1. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa lub słowa JAHWE Boga, oznaczono kolorem czerwonym,
 2. Cytaty oznaczono czcionką wytłuszczoną i oznaczono przypisem przed lub na końcu cytowania,
 3. Jeżeli w słowie występuje tekst szary oznaczony nawiasami klamrowymi, to jest to tekst dodany w celu zrozumienia sensu użycia słowa (najczęściej przyimki),
 4. Jeżeli całe słowo lub grupa słów, również w tekscie greckim, jest oznaczona nawiasami klamrowymi, to tekst ten nie jest obecny we wszystkich manuskryptach lub jest wątpliwy i właśnie w ten sposób oznaczony jest w krytycznym wydaniu Nestle-Aland lub nie wystepuje w nim wcale. Fragmenty takie pochodzą z Textus Receptus (Tekst Przyjęty) lub Byzantium Text (Tekst Większościowy).

Źródła i pomoce:

W pracach nad przekładem wykorzystano poniższe pozycje:

 1. Przekład Grecki Nestle 1904 Greek New Testament z kodami Stronga,
 2. Harris, W. H., III, Ritzema, E., Brannan, R., Mangum, D., Dunham, J., Reimer, J. A., & Wierenga, M. (Eds.). (2012). The Lexham English Bible (Mt 10:1). Bellingham, WA: Lexham Press.
 3. Brannan, R., Penner, K. M., Loken, I., Aubrey, M., & Hoogendyk, I. (Eds.). (2012). The Lexham English Septuagint (Mal 3:1). Bellingham, WA: Lexham Press,
 4. Swete, H. B. (1909). The Old Testament in Greek: According to the Septuagint. Cambridge, UK: Cambridge University Press,
 5. Woodhouse, S. C. (1910). English-Greek Dictionary: A Vocabulary of the Attic Language (p. iii). London: George Routledge & Sons, Limited,
 6. (2012). The Lexham Analytical Lexicon of the Septuagint. Bellingham, WA: Lexham Press,
 7. Analytic Septuagint z kodami Stronga i imieniem Bożym JHWH,
 8. Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu,
 9. Interlinearny Przekład Nowego Testamentu Textus Receptus Oblubienicy,
 10. Greek text (Westcott-Hort) with interlinear English by G.T. Emery,
 11. Grecko-Polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu oznaczany w przypisach skrótem PIV,
 12. Pięcioksiąg, Prorocy i Pisma - wydanie interlinearne z transliteracją oraz indeksem rdzeni,
 13. Przekład Nowego Testamentu Popowskiego i Wojciechowskiego,
 14. Septuaginta ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB,
 15. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego dr Piotra Zaremby,
 16. Biblia Pierwszego Kościoła ks. prof. zw. dr hab. Waldemara Chrostowskiego.

Cel:

Prymasowska Seria Biblijna, wydawana przez Oficynę Wydawniczą "VOCATIO" i Przekład Dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, to wspaniałe dzieła, które stały się inspiracją do stworzenia tego przekładu. Każdy, kto odkrył zalety czytania Pisma Świętego w oryginale, wie, jak cenne są to pozycje. Niestety koszt nabycia całej tej serii jest dla wielu przeszkodą nie do przejścia. Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza (podobnie jak Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii - Oblubienica.eu) wychodzi tej potrzebie na przeciw, udostępniając tłumaczenie interlinearne z greki na język polski zupełnie za darmo. Przekład zaopatrzono w przypisy oraz odnośniki do cytowanych fragmentów.

Status tłumaczenia

Przekład zawiera tłumaczenie:


Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.