Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i nie zajmowali się baśniami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, który jest w wierze.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
ani zajmować się bajkami i rodowodami nie kończącymi się, które odszukania podają raczej niż szafarzowanie Boga. (to) w wierze.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
ani wystrzegać się baśni i rodowodów nie kończących się które spory przydają raczej lub zbudowanie Boga w wierze
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonemi rodzaju, które więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
ani się bawili baśniami i nieskończonym wyliczaniem rodzajów: które radszej gadki przynoszą niż zbudowanie Boże, które jest w wierze.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
ani się nie zajmować niekończącymi się mitami i rodowodami, które bardziej ukazują bezsensowne rozważania niż działanie Boga przez wiarę.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
a także zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzą one raczej do sporów, niż służą zbawczemu dziełu Boga, które realizuje się w wierze.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
ani nie trzymali się owych mitów i genealogii bez końca, bo służą one bardziej podniecaniu samych dociekań niż planowi Bożemu w zakresie wiary.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Niech się nie zajmują mitologią, ani rodowodami bez końca, bo to przeważnie prowadzi do sporów, a nie służy sprawie Bożej, w którą wierzymy.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
by nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які радше спричиняють сварки, ніж Боже утвердження у вірі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
ani nie oddawać się bajkom oraz nie kończącym się rodowodom, które przynoszą więcej badań, niż budowanie z Boga w wierze.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Niech przestaną zaprzątać sobie głowę mitami i niekończącymi się rodowodami, bo przez to ludzie zajmują się spekulacjami, zamiast wykonywać dzieło Boże, co wymaga ufności.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści oraz na rodowody, które prowadzą donikąd, a które raczej powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to bowiem tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie pomaga ludziom w poznaniu Bożego zbawienia, które przyjmuje się wiarą.