Porównanie tłumaczeń Jud 1:5

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Przypominać zaś wam chcę, wiedzącym raz na zawsze wszystko, że Pan lud z ziemi Egiptu ocaliwszy, drugi raz nie wierzących wytracił.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przypomnieć zaś wam chcę wiedzącym wam raz to że Pan lud z ziemi egipskiej uratowawszy drugi raz tych nie którzy uwierzyli wygubił
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Chcę wam zaś przypomnieć* – wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie – że Jezus** wybawił lud z ziemi egipskiej,*** potem (jednak) wygubił tych, którzy nie uwierzyli;****[*680 1:12; 680 3:1][**Jezus, Ἰησοῦς, B (IV); Bóg Chrystus, θεος Χριστος, 𝔓 72 (III/IV); Pan, κύριος, א (IV); w sl : por. 530 10:4; 720 1:5L.][***20 12:51][****40 14:29-30; 40 26:64-65; 530 10:5; 650 3:16-18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przypomnieć zaś wam chcę, wiedzącym wam wszystko, że Pan raz* lud z ziemi Egiptu wybawiwszy, drugi raz (tych), (którzy) nie uwierzyli, wygubił. [* Inne lekcje zamiast "wszystko, że Pan raz": "raz wszystko, że Jezus"; "raz wszystko, że Pan": "raz wszystko, że Bóg"; "raz wszystkim, że Bóg Pomazaniec"; "raz to, że Pan"; "wszystko, że Jezus raz"; "wszystko, że Bóg raz".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przypomnieć zaś wam chcę wiedzącym wam raz to że Pan lud z ziemi egipskiej uratowawszy drugi raz (tych) nie którzy uwierzyli wygubił
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Chcę wam natomiast przypomnieć — wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie — że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej,[1] potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przetoż chcę wam przypomnieć, którzy już raz o tem wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi Egipskiej wyswobodził, przecież potem tych, którzy nie wierzyli, potracił.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A chcę wam przypomionąć, gdyż raz wszytko wiecie, iż Jezus wybawiwszy lud z ziemie Egipskiej, zasię te potracił, którzy nie wierzyli.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Pragnę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko wiecie, że Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Chcę wam zatem przypomnieć, choć dobrze już o tym wiecie, że Pan tylko raz wybawił lud z niewoli egipskiej. Za drugim razem wytracił tych, którzy nie dochowali wierności.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Chcę wam przypomnieć, choć wy o tym wszystkim już wiecie, że Pan raz tylko wyzwolił lud z ziemi egipskiej, a drugim razem tych, którzy nie uwierzyli, zniszczył;
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Chcę zatem wam przypomnieć, chociaż to wszystko wiecie, że Pan najpierw wyzwolił lud z niewoli w Egipcie, potem jednak wytracił tych, którzy nie dochowali mu wierności.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Wam natomiast, którzyście raz wszystko poznali, pragnę przypomnieć, że Pan, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, potem wytracił tych, którzy nie mieli wiary.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Нагадати ж вам хочу, хоч ви все знаєте, що Господь, визволивши народ з Єгипетської землі, пізніше вигубив тих, що не повірили.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ale chcę wam przypomnieć; wam, którzy już raz przeżyliście to doświadczenie, że Pan wyswobodził lud z ziemi Egiptu, a następnie tych, co nie uwierzyli zniszczył.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ponieważ wiecie już o tym wszystkim, moim celem jest tylko przypomnieć wam, że Adonai, który kiedyś wyzwolił lud z Egiptu, zniszczył później tych, którzy nie ufali.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Pragnę wam przypomnieć – mimo iż wszystko raz na zawsze wiecie – że Jehowa, chociaż wybawił lud z ziemi egipskiej, potem zgładził tych, którzy nie okazali wiary.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Dobrze znacie historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Chciałbym wam jednak przypomnieć, że spośród ludzi, którzy zostali wyzwoleni, Pan zgładził tych, którzy Mu nie uwierzyli.