Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i samą tą zaś gorliwość całą wzniósłszy ponadto dodajcie w wierze waszej cnotę, w zaś cnocie poznanie,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dostarczcie waszej wierze cnoty, cnocie zaś poznania,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I (przez) samo to* zaś gorliwość całą wniósłszy ponadto, zaopatrzcie** przez wiarę waszą*** cnotę, przez zaś cnotę poznanie, [* "przez samo to" - sens: z tego powodu.] [** Możliwe: "dołóżcie, uzupełnijcie". Wtedy przekład byłby taki: "dołóżcie w wierze waszej cnotę (lub: uzupełnijcie w wierze waszej cnotę), w cnocie poznanie" itd.] [*** Może się odnosić tak do "wiarę", jak i do "cnotę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I samą tę zaś gorliwość wszelką przykładając dostarczcie przez wiarę waszą cnotę przez zaś cnotę poznanie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością,[2] prawość z poznaniem,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A wy pilności wszelakiej przykładając, dodawajcie w wierze waszej cnotę, a w cnocie umiejętność,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Dołóżcie wszelkich starań, aby do waszej wiary dołączyć prawość, do prawości poznanie,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Z tej właśnie racji, dołożywszy wszelkich starań, wzmocnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Dlatego starajcie się usilnie, by waszej wierze towarzyszyła cnota, a cnocie poznanie,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Dlatego właśnie, dokładając wszelkich starań, łącznie z wiarą dzielność, z dzielnością poznanie,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тому докладіть усе дбання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті - пізнання,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A tym samym wkładając całą gorliwość bądźcie w waszej wierze dodatkowo zaopatrzeni męstwem, a w męstwie mądrością,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Z tej właśnie przyczyny starajcie się ze wszystkich sił dopełnić waszą wiarę dobrocią, dobroć poznaniem,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Dlatego też, dokładając ze swej strony wszelkich gorliwych starań, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, waszą cnotę poznaniem,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Starajcie się więc uzupełnić waszą wiarę prawością, duchowym rozeznaniem,