Porównanie tłumaczeń 2P 1:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Dlatego będę zawsze wam przypominać o tych, chociaż świadomi będąc i utwierdzonymi w [was] będącej obecną prawdzie.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dlatego zamierzam wam wciąż przypominać te sprawy, chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dlatego będę zamierzał* zawsze wam przypominać o tych, chociaż (wiecie) i (jesteście postawieni mocno) w będącej obecną prawdzie. [*,,będę zamierzał" - sens:,,będę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie