Porównanie tłumaczeń 2P 1:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Te najpierw znając, że wszelkie proroctwo Pisma, [według] własnego wyjaśnienia nie staje się.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przede wszystkim wiedzcie to, że żadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wyjaśnienia;
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
to najpierw wiedząc, że każde prorokowanie (o) Piśmie oddzielnego rozwiązania* nie staje się**; [* Sens: tłumaczenia, interpretowania.] [** Genetivus ze słowem "być" lub "stawać się" oznacza w języku greckim czyjeś zadanie, prerogatywę, upoważnienie, przywilej; stąd sens: każde prorokowanie o Piśmie nie należy do prywatnego wyjaśniania.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
To najpierw wiedząc że każde prorokowanie Pisma własnego wyjaśnienia nie staje się
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń.[3]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
To naprzód rozumiejąc, iż każde proroctwo pisma nie dzieje się wykładem własnym.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
to przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wiedzcie jednak, że żadnego proroctwa w Piśmie nie można wyjaśniać według własnego uznania.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
A przy tym to przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie powstaje z prywatnej wypowiedzi.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można zapowiedzi prorockich tłumaczyć według własnych zapatrywań.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w Piśmie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
насамперед знаючи, що жодне пророцтво Писання не допускає власного пояснення.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
To najpierw wiedząc, że całe proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wykładu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Przede wszystkim zrozumcie to: żadne proroctwo Pisma nie może być interpretowane przez człowieka po swojemu,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Gdyż przede wszystkim to wiecie, że żadne proroctwo Pisma nie wypływa z jakiejś osobistej interpretacji.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Pamiętajcie jednak, że proroctw zapisanych w Piśmie nie można wyjaśniać według własnego uznania.