Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Synowie Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Cibon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Сини Сиїра: Лотан, Совал, Севеґон, Ана, Дисон, Осар, Десон.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś synowie Seira to: Lotan, Szobal, Cybeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A synami Seira byli: Lotan i Szobal, i Cibeon, i Ana, i Diszon, i Ecer. i Diszan.